ภาษา Golumala

ชื่อภาษา: Golumala
ชื่อภาษา ISO: Dhangu-Djangu [dhg]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9230
ขอบเขตภาษา: Dialect
ภาษารัฐ: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 09230

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Golumala ผสมบ้าง

Yuṯa Manikay Mala '97 [Darwin Songwriters Workshop 97] ดาวน์โหลด Darwin Songwriters Workshop 97 MP3 ในภาษา Golumala (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])

Broken Pieces - No More! ดาวน์โหลด Broken Pieces - No More! MP3 ในภาษา Golumala (in English: Aboriginal)

ชื่ออื่นสำหรับ Golumala

Dangu
Dhangu: Golumala
Dhuwa Dhaŋu'mi
Yolngu
Yolŋu
Yuulngu

พื้นที่ใช้ภาษา Golumala

Australia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Golumala

People Groups who speak Golumala

Dhangu;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Golumala

ข้อมูลอื่นๆ: People_Bilingual.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ

ข่าวเกี่ยวกับ Golumala