ภาษา Datooga: Bianjiida

ชื่อภาษา: Datooga: Bianjiida
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9151
ชื่อภาษา ISO: Datooga [tcc]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Datooga: Bianjiida

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

The New Testament - Datooga - 2002 Version - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Datooga: Bianjiida

Bianjiida
Biyanjiida
Utatu

พื้นที่ใช้ภาษา Datooga: Bianjiida

Tanzania

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Datooga: Bianjiida

มี 7 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Datooga: Bianjiida.

Datooga
Datooga: Bajuta
Datooga: Barabayiiga
Datooga: Buraadiiga
Datooga: Gisamjanga
Datooga: Rootigaanga
Datooga: Tsimajeega

ข้อมูลเกี่ยวกับ Datooga: Bianjiida

จำนวนประชากร: 150,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ