ภาษา Dani, Western: Western Dani Of Pyramid

ชื่อภาษา: Dani, Western: Western Dani Of Pyramid
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9121
ชื่อภาษา ISO: Western Dani [dnw]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dani, Western: Western Dani Of Pyramid

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Dani, Western - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Dani Western - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Lani - 2009 Edition - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Dani, Western: Western Dani Of Pyramid

Western Dani Of Pyramid

พื้นที่ใช้ภาษา Dani, Western: Western Dani Of Pyramid

Indonesia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Dani, Western: Western Dani Of Pyramid

มี 5 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Dani, Western: Western Dani Of Pyramid.

Dani, Western: Western Dani Of Bokondini
Lani, Barat
Lani: Swart
Lani: Tiom
Lani: Western: Ilaga

ข้อมูลเกี่ยวกับ Dani, Western: Western Dani Of Pyramid

จำนวนประชากร: 180,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ