ภาษา Dani, Lower Grand Valley

ชื่อภาษา: Dani, Lower Grand Valley
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9111
ชื่อภาษา ISO: Lower Grand Valley Dani [dni]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dani, Lower Grand Valley

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Dani, Lower Grand Valley

Indonesia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Dani, Lower Grand Valley

มี 7 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Dani, Lower Grand Valley.

Dani, Lower Grand Valley: Lower Bele
Dani, Lower Grand Valley: Lower Grand Valley Hitig
Dani, Lower Grand Valley: Lower Kimbin
Dani, Lower Grand Valley: Upper Pyramid
Lani: Hittikima
Lani: Upper Ibele
Lani: Wodo Pyramid

ข้อมูลเกี่ยวกับ Dani, Lower Grand Valley

จำนวนประชากร: 20,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ