ภาษา Chinese, Yue: Guinan

ชื่อภาษา: Chinese, Yue: Guinan
ชื่อภาษา ISO: จีนกวางตุ้ง [yue]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8876
Language Scope: Unknown
Language State: Not Verified
รหัสสำเนียงของ ROD:

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Chinese, Yue: Guinan

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in 粤语 [Cantonese])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Chinese, Yue: Guinan) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A14200).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in 粤语 [Cantonese])

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Chinese, Yue: Guinan) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A70590).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in 粤语 [Cantonese])

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Chinese, Yue: Guinan) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A70600).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in 粤语 [Cantonese])

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Chinese, Yue: Guinan) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80172).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in 粤语 [Cantonese])

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Chinese, Yue: Guinan) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80245).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in 粤语 [Cantonese])

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Chinese, Yue: Guinan) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A62456).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in 粤语 [Cantonese])

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Chinese, Yue: Guinan) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A70610).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in 粤语 [Cantonese])

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Chinese, Yue: Guinan) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A62457).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in 粤语 [Cantonese])

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Chinese, Yue: Guinan) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A70620).

ชีวิตของพระเยซู (in 粤语 [Cantonese])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระเยซู MP3 ในภาษา Chinese, Yue: Guinan) ชีวิตของพระเยซูจากพระธรรมมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการ และโรม Content is considered literary form, may not sound natural to some. (A30011).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in 粤语 [Cantonese])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Chinese, Yue: Guinan) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน This may be preferred by more rural people. (A02890).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in 粤语 [Cantonese])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Chinese, Yue: Guinan) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A02891).

พระคำแห่งชีวิต 3 (in 粤语 [Cantonese])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 3 MP3 ในภาษา Chinese, Yue: Guinan) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A13250).

พระคำแห่งชีวิต for Children (in 粤语 [Cantonese])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต for Children MP3 ในภาษา Chinese, Yue: Guinan) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A20340).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

God's Powerful Saviour - Cantonese - Readings from the Gospel of Luke - (Audio Treasure)
Jesus Film Project films - Cantonese - (The Jesus Film Project)
The Bible - Cantonese - 聖經音頻 - (Wordproject)
The Jesus Story (audiodrama) - Cantonese - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Cantonese - (Audio Treasure)
The New Testament - Cantonese - Hong Kong Bible Society - (Talking Bibles)
The New Testament - Chinese Cantonese (Revised Chinese Union version) - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Chinese Cantonese (simplified) - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Chinese Cantonese (traditional) - Non dramatised version - 2006 version - (Faith Comes By Hearing)
The Prophet's Story - Cantonese (粤语) - (The Prophets' Story)
Thru the Bible Cantonese Podcast - (Thru The Bible)

ชื่ออื่นสำหรับ Chinese, Yue: Guinan

Guinan

พื้นที่ใช้ภาษา Chinese, Yue: Guinan

China

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Chinese, Yue: Guinan

People Groups who speak Chinese, Yue: Guinan

Chinese, general; Han Chinese, Cantonese; Han Chinese, Dan; Ngai;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Chinese, Yue: Guinan

จำนวนประชากร: 10

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ