ภาษา Kaiwa

ชื่อภาษา: Kaiwa
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 885
ชื่อภาษา ISO: Kaiwá [kgk]

ตัวอย่างภาษา Kaiwa

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kaiwa

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Genesis Ch 1-14

(ดาวน์โหลด Genesis Ch 1-14 MP3 ในภาษา Kaiwa) บันทึกเสียงหรือวีดีโอ เรื่องย่อหรือการถอดความจากพระคัมภีร์ (A37950).

Genesis Ch 15-25

(ดาวน์โหลด Genesis Ch 15-25 MP3 ในภาษา Kaiwa) บันทึกเสียงหรือวีดีโอ เรื่องย่อหรือการถอดความจากพระคัมภีร์ (A37951).

Genesis Ch 26-35

(ดาวน์โหลด Genesis Ch 26-35 MP3 ในภาษา Kaiwa) บันทึกเสียงหรือวีดีโอ เรื่องย่อหรือการถอดความจากพระคัมภีร์ (A37952).

Genesis Ch 36-44

(ดาวน์โหลด Genesis Ch 36-44 MP3 ในภาษา Kaiwa) บันทึกเสียงหรือวีดีโอ เรื่องย่อหรือการถอดความจากพระคัมภีร์ (A37968).

Genesis Ch 45-50

(ดาวน์โหลด Genesis Ch 45-50 MP3 ในภาษา Kaiwa) บันทึกเสียงหรือวีดีโอ เรื่องย่อหรือการถอดความจากพระคัมภีร์ (A37969).

God and I, เพลง

(ดาวน์โหลด God and I, เพลง MP3 ในภาษา Kaiwa) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A34370).

MITA RORY Musica [Happy Child เพลง]

(ดาวน์โหลด Happy Child เพลง MP3 ในภาษา Kaiwa) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A34371).

Grupo De Louvor Kaiwá [เพลง]

(ดาวน์โหลด เพลง MP3 ในภาษา Kaiwa) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A38355).

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Kaiwa) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A04040).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Kaiwa - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Kaiwa

Caigua
Caingua
Caiua
Caiwa
Guarani: Caiua
Kaiwá
Tembekwa
Teui

พื้นที่ใช้ภาษา Kaiwa

Argentina
Brazil
Paraguay

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Kaiwa

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Kaiwa.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Kaiwa

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Portuguese, Guar.: Para.; semi-literate; Christianity.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ