ภาษา Chinese, Mandarin: Xibei Guanhua

ชื่อภาษา: Chinese, Mandarin: Xibei Guanhua
ชื่อภาษา ISO: จีนกลาง [cmn]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8838
Language Scope: Dialect
Language State: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 08838

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Chinese, Mandarin: Xibei Guanhua

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in 简体中文 [Mandarin])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Chinese, Mandarin: Xibei Guanhua) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A80890).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in 简体中文 [Mandarin])

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Chinese, Mandarin: Xibei Guanhua) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80901).

ชีวิตของพระคริสต์ 1-63 (in 简体中文 [Mandarin])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 1-63 MP3 ในภาษา Chinese, Mandarin: Xibei Guanhua) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A62646).

ชีวิตของพระคริสต์ 64-120 (in 简体中文 [Mandarin])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 64-120 MP3 ในภาษา Chinese, Mandarin: Xibei Guanhua) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A62647).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in 简体中文 [Mandarin])

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Chinese, Mandarin: Xibei Guanhua) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80921).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in 简体中文 [Mandarin])

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Chinese, Mandarin: Xibei Guanhua) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80892).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in 简体中文 [Mandarin])

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Chinese, Mandarin: Xibei Guanhua) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80893).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in 简体中文 [Mandarin])

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Chinese, Mandarin: Xibei Guanhua) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80922).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in 简体中文 [Mandarin])

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Chinese, Mandarin: Xibei Guanhua) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80925).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in 简体中文 [Mandarin])

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Chinese, Mandarin: Xibei Guanhua) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80923).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in 简体中文 [Mandarin])

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Chinese, Mandarin: Xibei Guanhua) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80924).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in 简体中文 [Mandarin])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Chinese, Mandarin: Xibei Guanhua) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A29260).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in 简体中文 [Mandarin])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Chinese, Mandarin: Xibei Guanhua) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A29261).

Becoming a Friend of God (in 简体中文 [Mandarin])

(ดาวน์โหลด Becoming a Friend of God MP3 ในภาษา Chinese, Mandarin: Xibei Guanhua) บันทึกเสียงเรื่องจากพระคัมภีร์และเรื่องที่ประกาศข่าวประเสริฐ อธิบายความรอดและอาจให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Previously titled 'Words of Life 3'. (A02591).

ข่าวประเสริฐ - Female (in 简体中文 [Mandarin])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ - Female MP3 ในภาษา Chinese, Mandarin: Xibei Guanhua) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A64259).

ข่าวประเสริฐ^ for university students (in 简体中文 [Mandarin])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ for university students MP3 ในภาษา Chinese, Mandarin: Xibei Guanhua) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A62908).

ชีวิตของพระเยซู (Modern) (in 简体中文 [Mandarin])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระเยซู (Modern) MP3 ในภาษา Chinese, Mandarin: Xibei Guanhua) ชีวิตของพระเยซูจากพระธรรมมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการ และโรม (A30090).

ชีวิตของพระเยซู (Union) (in 简体中文 [Mandarin])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระเยซู (Union) MP3 ในภาษา Chinese, Mandarin: Xibei Guanhua) ชีวิตของพระเยซูจากพระธรรมมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการ และโรม (A30091).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

A Story of Hope - Mandarin (film) - (Create International)
Dramatized Bible - Mandarin - (Trans World Radio)
God's Powerful Saviour - Mandarin - Readings from the Gospel of Luke - (Audio Treasure)
God's Story Audiovisual - Mandarin - (God's Story)
God's Story Audiovisual - Traditional Chinese - (God's Story)
Hymns - Chinese - (NetHymnal)
Jesus Film Project films - Chinese, Guiliu - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Chinese, Qinghai - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Chinese, Qinghai Hui - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Chinese, Sichuan - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Chinese, Yunnan (Kunming) - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Hui - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Mandarin, China - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Mandarin (Taiwan) - (The Jesus Film Project)
Light of Revelation - Hui (film) - (Create International)
The Bible - Chinese, Mandarin - Union version - (Faith Comes By Hearing)
The Bible - Chinese - 音频圣经 - (Wordproject)
The Bible - Mandarin - (Audio Treasure)
The Gospel - Mandarin - (Global Gospel, The)
The Jesus Story (audiodrama) - Chinese Sichuan - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Hui - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Mandarin China - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Mandarin Taiwan - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Chinese - CCB by Biblica - (Bible Gateway)
The New Testament - Chinese - CSB New Testament by Ran Hao - (Bible Gateway)
The New Testament - Chinese, Mandarin (Revised Chinese Union version) - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Chinese, Mandarin (Simplified) - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Chinese, Mandarin (Traditional) - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Hat (Chinese, Mandarin) - Chinese New Version - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Mandarin - (Talking Bibles)
The Old Testament - Mandarin - (Talking Bibles)
The Path to Truth and Life - Mandarin, Han (film) - (Create International)
The Prophet's Story - Guiliu / Putonghua - (The Prophets' Story)
The Prophet's Story - Mandarin (简体中文) - (The Prophets' Story)
Thru the Bible Mandarin Podcast - (Thru The Bible)
Who is God? - Chinese - (Who Is God?)
荣耀君王 (King of Glory) - Chinese - (Rock International)

ชื่ออื่นสำหรับ Chinese, Mandarin: Xibei Guanhua

Northwestern Mandarin
Xibei Guanhua

พื้นที่ใช้ภาษา Chinese, Mandarin: Xibei Guanhua

China

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Chinese, Mandarin: Xibei Guanhua

People Groups who speak Chinese, Mandarin: Xibei Guanhua

Adu; Chinese, general; Chuanqing; Daizhan; Diao; Eurasian; Gaiji; Gaisu, Southern; Gaisu, Western; Gelao; Gesu; Han Chinese, Mandarin; Han Chinese, Pinghua; Han Chinese, Shaojiang; Hui, Muslim Chinese; Jew, Chinese; Kyakala; Laba; Lemo; Limin; Linghua; Liujia; Longjia; Lopi, Shuitian; Lu, Lu Ren; Miao, Baishi; Miao, Enshi; Michi; Ming; Mulao Jia; Nanjingren; Pusha; Qixingmin; Samadu, Eastern; Samadu, Western; Saman; Shenzhou; Shui, Yunnan; Sino-Native; Subei; Xialusi; Xibe; Xijima; Yizi; Yongchun; You Tai, Chinese Jew;

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ