ภาษา Chin, Thado: Kipgen

ชื่อภาษา: Chin, Thado: Kipgen
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8800
ชื่อภาษา ISO: Thado Chin [tcz]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Chin, Thado: Kipgen

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

ชื่ออื่นสำหรับ Chin, Thado: Kipgen

Kipgen

พื้นที่ใช้ภาษา Chin, Thado: Kipgen

India
Myanmar

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Chin, Thado: Kipgen

มี 12 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Chin, Thado: Kipgen.

Chin, Thado: Baite
Chin, Thado: Changsen
Chin, Thado: Hawkip
Chin, Thado: Jangshen
Chin, Thado: Kaokeep
Chin, Thado: Khongzai
Chin, Thado: Langiung
Chin, Thado: Sairang
Chin, Thado: Shithlou
Chin, Thado: Singson
Chin, Thado: Thangngen
Thadou Kuki

ข้อมูลเกี่ยวกับ Chin, Thado: Kipgen

จำนวนประชากร: 200,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ