ภาษา Rung, Byansi

ชื่อภาษา: Rung, Byansi
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8592
รหัสสำเนียงของ ROD: 08592
ชื่อภาษา ISO: Byangsi [bee]

ตัวอย่างภาษา Rung, Byansi

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Rung, Byansi

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Rung, Byansi) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A63908).

Prabhu Isu Rage Enjammai Swargaku Korko Diyang [Jesus Will Take Us to Heaven]

(ดาวน์โหลด Jesus Will Take Us to Heaven MP3 ในภาษา Rung, Byansi) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A63990).

Tege Khana Sacho Aam [พระคำแห่งชีวิต - Only a True Way]

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต - Only a True Way MP3 ในภาษา Rung, Byansi) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A63907).

ชื่ออื่นสำหรับ Rung, Byansi

Bhotia
Bhutia
Byangkho Lwo
Byangkhopa
Byangsi
Byanshi
Byansi
Byasi
Jaba
Rang
Rong
Rung Bhasa
Rung, Byanashi
Sauka
Saukas
Shauka
Shaukas
रुंग, ब्यांसी

พื้นที่ใช้ภาษา Rung, Byansi

India
Nepal

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Rung, Byansi

มี 4 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Rung, Byansi.

Daurukhi
Rung, Kutiyal
Rung: Tinkari
Sauka: Tinkari

ข้อมูลเกี่ยวกับ Rung, Byansi

ข้อมูลอื่นๆ: May have intelligibility with Chaudangsi dialects; Related to Rangkas, Darmiya, Chaudangsi, Devidetta Sharma 1989 suggests that Chaudangsi and Byangsi are varaities of one language. Considered to be dialect of one language with Chaudangsi and dialects.

จำนวนประชากร: 1,314

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ