ภาษา Burmese, Yangoon

ชื่อภาษา: Burmese, Yangoon
ชื่อภาษา ISO: เมียร์ม่า [mya]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8538
Language Scope: Unknown
Language State: Not Verified
รหัสสำเนียงของ ROD:

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Burmese, Yangoon

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in မြန်မာဘာသာ [Burmese])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Burmese, Yangoon) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A80570).

Gospel เพลง (in မြန်မာဘာသာ [Burmese])

(ดาวน์โหลด Gospel เพลง MP3 ในภาษา Burmese, Yangoon) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A74797).

ชีวิตของพระคริสต์ 1-63 (in မြန်မာဘာသာ [Burmese])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 1-63 MP3 ในภาษา Burmese, Yangoon) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A80851).

ชีวิตของพระคริสต์ 64 - 120 (in မြန်မာဘာသာ [Burmese])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 64 - 120 MP3 ในภาษา Burmese, Yangoon) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A80852).

ชีวิตของพระคริสต์ - Lessons 1 & 2 (in မြန်မာဘာသာ [Burmese])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ - Lessons 1 & 2 MP3 ในภาษา Burmese, Yangoon) บทเรียนชีวิตและงานของพระเยซูคริสต์ แต่ละบทเรียนมี 8-12 รูปภาพประกอบ จากชุดชีวิตของพระคริสต์ 120 รูปภาพ (A80864).

ชีวิตของพระคริสต์ - Lessons 3 & 4 (in မြန်မာဘာသာ [Burmese])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ - Lessons 3 & 4 MP3 ในภาษา Burmese, Yangoon) บทเรียนชีวิตและงานของพระเยซูคริสต์ แต่ละบทเรียนมี 8-12 รูปภาพประกอบ จากชุดชีวิตของพระคริสต์ 120 รูปภาพ (A62602).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in မြန်မာဘာသာ [Burmese])

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Burmese, Yangoon) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A62603).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in မြန်မာဘာသာ [Burmese])

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Burmese, Yangoon) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A62605).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in မြန်မာဘာသာ [Burmese])

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Burmese, Yangoon) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A62604).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in မြန်မာဘာသာ [Burmese])

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Burmese, Yangoon) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A62606).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in မြန်မာဘာသာ [Burmese])

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Burmese, Yangoon) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A62607).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in မြန်မာဘာသာ [Burmese])

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Burmese, Yangoon) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A62708).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in မြန်မာဘာသာ [Burmese])

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Burmese, Yangoon) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A62608).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in မြန်မာဘာသာ [Burmese])

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Burmese, Yangoon) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A62609).

Temporal to Eternity Part 1 (in မြန်မာဘာသာ [Burmese])

(ดาวน์โหลด Temporal to Eternity Part 1 MP3 ในภาษา Burmese, Yangoon) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม Radio Broadcast from FEBC/WFC (C74799).

Temporal to Eternity Part 2 (in မြန်မာဘာသာ [Burmese])

(ดาวน์โหลด Temporal to Eternity Part 2 MP3 ในภาษา Burmese, Yangoon) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม Radio Broadcast from FEBC/WFC (C74798).

พระคำแห่งชีวิต (in မြန်မာဘာသာ [Burmese])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Burmese, Yangoon) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A03240).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

A Greater Love - Bamar/Burmese (film) - (Create International)
God's Powerful Saviour - Burmese - Readings from the Gospel of Luke - (Audio Treasure)
Jesus Film Project films - Burmese Musselmani - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Burmese, Standard - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Burmese - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Burmese - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Burmese, Yangoon

Burmese: Danu
Danu
Taruw

พื้นที่ใช้ภาษา Burmese, Yangoon

Myanmar

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Burmese, Yangoon

People Groups who speak Burmese, Yangoon

Burmese; Sino-Burmese; Taman, Htamandi; Yaw;

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ