ภาษา บรูตะวันตก: ดงหลวง

ชื่อภาษา: บรูตะวันตก: ดงหลวง
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8379
ชื่อภาษา ISO: Western Bru [brv]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา บรูตะวันตก: ดงหลวง

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ปฐมกาลตอนที่ 1 [Genesis เรื่อง 1]

(ดาวน์โหลด Genesis เรื่อง 1 MP3 ในภาษา บรูตะวันตก: ดงหลวง) บันทึกเสียงหรือวีดีโอ เรื่องย่อหรือการถอดความจากพระคัมภีร์ (A37370).

ปฐมกาลตอนที่ 2 [Genesis เรื่อง 2]

(ดาวน์โหลด Genesis เรื่อง 2 MP3 ในภาษา บรูตะวันตก: ดงหลวง) บันทึกเสียงหรือวีดีโอ เรื่องย่อหรือการถอดความจากพระคัมภีร์ (A37371).

ปฐมกาลตอนที่ 3 [Genesis เรื่อง 3]

(ดาวน์โหลด Genesis เรื่อง 3 MP3 ในภาษา บรูตะวันตก: ดงหลวง) บันทึกเสียงหรือวีดีโอ เรื่องย่อหรือการถอดความจากพระคัมภีร์ (A37380).

ปฐมกาลตอนที่ 4 [Genesis เรื่อง 4]

(ดาวน์โหลด Genesis เรื่อง 4 MP3 ในภาษา บรูตะวันตก: ดงหลวง) บันทึกเสียงหรือวีดีโอ เรื่องย่อหรือการถอดความจากพระคัมภีร์ (A37381).

ปฐมกาลตอนที่ 5 [Genesis เรื่อง 5]

(ดาวน์โหลด Genesis เรื่อง 5 MP3 ในภาษา บรูตะวันตก: ดงหลวง) บันทึกเสียงหรือวีดีโอ เรื่องย่อหรือการถอดความจากพระคัมภีร์ (A37390).

ปฐมกาลตอนที่ 6 [Genesis เรื่อง 6]

(ดาวน์โหลด Genesis เรื่อง 6 MP3 ในภาษา บรูตะวันตก: ดงหลวง) บันทึกเสียงหรือวีดีโอ เรื่องย่อหรือการถอดความจากพระคัมภีร์ (A37391).

ปฐมกาลตอนที่ 7 [Genesis เรื่อง 7]

(ดาวน์โหลด Genesis เรื่อง 7 MP3 ในภาษา บรูตะวันตก: ดงหลวง) บันทึกเสียงหรือวีดีโอ เรื่องย่อหรือการถอดความจากพระคัมภีร์ (A37526).

ชื่ออื่นสำหรับ บรูตะวันตก: ดงหลวง

Baru
B'ru
Bruu
Bru, Western: Dong Luang
Dong Luang

พื้นที่ใช้ภาษา บรูตะวันตก: ดงหลวง

Thailand
United States of America

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา บรูตะวันตก: ดงหลวง

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา บรูตะวันตก: ดงหลวง.

ข้อมูลเกี่ยวกับ บรูตะวันตก: ดงหลวง

จำนวนประชากร: 20,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ