ภาษา บรู ตะวันออก ตรี

ชื่อภาษา: บรู ตะวันออก ตรี
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8378
รหัสสำเนียงของ ROD: 08378
ชื่อภาษา ISO: Eastern Bru [bru]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา บรู ตะวันออก ตรี

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา บรู ตะวันออก ตรี) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C37410).

Genesis เรื่อง 1

(ดาวน์โหลด Genesis เรื่อง 1 MP3 ในภาษา บรู ตะวันออก ตรี) บันทึกเสียงหรือวีดีโอ เรื่องย่อหรือการถอดความจากพระคัมภีร์ (A37411).

Genesis เรื่อง 2

(ดาวน์โหลด Genesis เรื่อง 2 MP3 ในภาษา บรู ตะวันออก ตรี) บันทึกเสียงหรือวีดีโอ เรื่องย่อหรือการถอดความจากพระคัมภีร์ (A37420).

Genesis เรื่อง 3

(ดาวน์โหลด Genesis เรื่อง 3 MP3 ในภาษา บรู ตะวันออก ตรี) บันทึกเสียงหรือวีดีโอ เรื่องย่อหรือการถอดความจากพระคัมภีร์ (A37421).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Bru, Eastern - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Bru Eastern - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ บรู ตะวันออก ตรี

Bru, Eastern: Tri
Chali
So Tri
So Trii
Tri
Van Kieu

พื้นที่ใช้ภาษา บรู ตะวันออก ตรี

Laos
Thailand
Vietnam

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา บรู ตะวันออก ตรี

มี 3 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา บรู ตะวันออก ตรี.

Bru
Bru, Eastern
Bru, Eastern: Mangkong

People Groups who speak บรู ตะวันออก ตรี

So Tri;

ข้อมูลเกี่ยวกับ บรู ตะวันออก ตรี

จำนวนประชากร: 114,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ