ภาษา Broome Pearling Lugger Pidgin

ชื่อภาษา: Broome Pearling Lugger Pidgin
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8375
ชื่อภาษา ISO: Broome Pearling Lugger Pidgin [bpl]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Broome Pearling Lugger Pidgin

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Broome Pearling Lugger Pidgin

Australia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Broome Pearling Lugger Pidgin

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Broome Pearling Lugger Pidgin.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Broome Pearling Lugger Pidgin

ข้อมูลอื่นๆ: Second_Language_Only.