ภาษา Biak: Korido

ชื่อภาษา: Biak: Korido
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8081
Language Type: Unknown
ชื่อภาษา ISO: Biak [bhw]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Biak: Korido

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in Biak)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Biak: Korido) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A74986).

เพลง 1 (in Biak)

(ดาวน์โหลด เพลง 1 MP3 ในภาษา Biak: Korido) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A03981).

เพลง 2 (in Biak)

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (C74988).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in Biak)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Biak: Korido) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A27710).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Biak)

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C74987).

ชื่ออื่นสำหรับ Biak: Korido

Korido

พื้นที่ใช้ภาษา Biak: Korido

Indonesia

Parent Languages

  • Biak (ISO Language)
    • Biak: Korido

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Biak: Korido

มี 30 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Biak: Korido.

Biak (ISO Language)
Biak: Ariom (Unknown)
Biak: Bo'o (Unknown)
Biak: Bosnik (Unknown)
Biak: Dwar (Unknown)
Biak: Fairi (Unknown)
Biak: Jenures (Unknown)
Biak: Kamer (Unknown)
Biak: Korim (Unknown)
Biak: Mandusir (Unknown)
Biak: Mapia (Dialect)
Biak: Mios Num (Unknown)
Biak: Mofu (Unknown)
Biak: Monoarfu (Unknown)
Biak-Numfor Group (Group of Dialects)
Biak: Opif (Unknown)
Biak: Padoa (Unknown)
Biak: Penasifu (Unknown)
Biak: Rumberpon (Unknown)
Biak: Samberi (Unknown)
Biak: Sampori (Unknown)
Biak: Sor (Unknown)
Biak: Sorendidori (Unknown)
Biak: Sorido (Unknown)
Biak: Sundei (Unknown)
Biak: Vogelkop (Unknown)
Biak: Wadibu (Unknown)
Biak: Wardo (Unknown)
Biak: Wari (Unknown)
Biak: Warsa (Unknown)

People Groups who speak Biak: Korido

Biak, Numfor;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Biak: Korido

จำนวนประชากร: 40,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ