ภาษา Biak: Ariom

ชื่อภาษา: Biak: Ariom
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8074
ชื่อภาษา ISO: Biak [bhw]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Biak: Ariom

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in Biak)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Biak: Ariom) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A74986).

เพลง 1 (in Biak)

(ดาวน์โหลด เพลง 1 MP3 ในภาษา Biak: Ariom) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A03981).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in Biak)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Biak: Ariom) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A27710).

เพลง 2 (in Biak)

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (C74988).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Biak)

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C74987).

ชื่ออื่นสำหรับ Biak: Ariom

Ariom

พื้นที่ใช้ภาษา Biak: Ariom

Indonesia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Biak: Ariom

มี 30 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Biak: Ariom.

Biak
Biak: Bo'o
Biak: Bosnik
Biak: Dwar
Biak: Fairi
Biak: Jenures
Biak: Kamer
Biak: Korido
Biak: Korim
Biak: Mandusir
Biak: Mapia
Biak: Mios Num
Biak: Mofu
Biak: Monoarfu
Biak-Numfor Group
Biak: Opif
Biak: Padoa
Biak: Penasifu
Biak: Rumberpon
Biak: Samberi
Biak: Sampori
Biak: Sor
Biak: Sorendidori
Biak: Sorido
Biak: Sundei
Biak: Vogelkop
Biak: Wadibu
Biak: Wardo
Biak: Wari
Biak: Warsa

ข้อมูลเกี่ยวกับ Biak: Ariom

จำนวนประชากร: 40,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ