ภาษา Arop-Lokep: Lokep

ชื่อภาษา: Arop-Lokep: Lokep
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7252
รหัสสำเนียงของ ROD: 07252
ชื่อภาษา ISO: Arop-Lokep [apr]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Arop-Lokep: Lokep

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

The New Testament - Arop-Lokep - (PNG Scriptures)
The New Testament - Arop-Lokep - 2013 Wycliffe Bible Translators, Inc. - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Arop-Lokep: Lokep

Lokep
Lokewe
Lukep

พื้นที่ใช้ภาษา Arop-Lokep: Lokep

Papua New Guinea

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Arop-Lokep: Lokep

มี 2 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Arop-Lokep: Lokep.

Arop-Lokep: Arop
Lukep

ข้อมูลเกี่ยวกับ Arop-Lokep: Lokep

จำนวนประชากร: 2,200

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ