ภาษา Arabic, Saidi: Upper Egypt Arabic

ชื่อภาษา: Arabic, Saidi: Upper Egypt Arabic
ชื่อภาษา ISO: Saidi Arabic [aec]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7145
Language Scope: Dialect
Language State: Not Verified
รหัสสำเนียงของ ROD:

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Arabic, Saidi: Upper Egypt Arabic

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Can I Know God? (in Arabic, Sa'idi)

(ดาวน์โหลด Can I Know God? MP3 ในภาษา Arabic, Saidi: Upper Egypt Arabic) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A65304).

الأخبار السارة [ข่าวประเสริฐ^] (in Arabic, Sa'idi)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ MP3 ในภาษา Arabic, Saidi: Upper Egypt Arabic) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A30160).

الأمثال للفلاحين [Parables for the Fellahin] (in Arabic, Sa'idi)

(ดาวน์โหลด Parables for the Fellahin MP3 ในภาษา Arabic, Saidi: Upper Egypt Arabic) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน This has an Agriculture theme (A38024).

เพลง (in Arabic, Sa'idi)

(ดาวน์โหลด เพลง MP3 ในภาษา Arabic, Saidi: Upper Egypt Arabic) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A04141).

أغاني: نحن ننظر في الثقة [We Look Up in Trust] (in Arabic, Sa'idi)

(ดาวน์โหลด We Look Up in Trust MP3 ในภาษา Arabic, Saidi: Upper Egypt Arabic) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A65837).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Arabic, Saidi Spoken - (The Jesus Film Project)
The Old Testament - Arabic, Sa'idi - (Talking Bibles)

ชื่ออื่นสำหรับ Arabic, Saidi: Upper Egypt Arabic

Upper Egypt Arabic

พื้นที่ใช้ภาษา Arabic, Saidi: Upper Egypt Arabic

Egypt

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Arabic, Saidi: Upper Egypt Arabic

People Groups who speak Arabic, Saidi: Upper Egypt Arabic

Arab; Arab, Saidi;

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ