ภาษา Moroccan Arabic, Jebli

ชื่อภาษา: Moroccan Arabic, Jebli
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7127
รหัสสำเนียงของ ROD: 07127
ชื่อภาษา ISO: Moroccan Arabic [ary]

ตัวอย่างภาษา Moroccan Arabic, Jebli

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Moroccan Arabic, Jebli

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

خبار الخير [ข่าวประเสริฐ^]

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ MP3 ในภาษา Moroccan Arabic, Jebli) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร Music used by permission of NSS, © 2006 NSS (A34451).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Bible Stories - Moroccan Arabic - (OneStory Partnership)
Jesus Film Project films - Arabic, Moroccan Spoken - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Arabic Moroccan Spoken - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Arabic, Moroccan - 2012 Edition - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Moroccan Arabic, Jebli

Arabic, Moroccan: Jebli
Jbala
Jebala
Jebelia
Jebli
Jebliya

พื้นที่ใช้ภาษา Moroccan Arabic, Jebli

Morocco

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Moroccan Arabic, Jebli

มี 7 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Moroccan Arabic, Jebli.

Arabic, Moroccan
Arabic, Moroccan: Fez, Meknes
Arabic, Moroccan: Marrakech Arabic
Arabic, Moroccan: Oujda
Arabic, Moroccan: Rabat, Casablanca
Arabic, Moroccan: Southern Morocco Arabic
Arabic, Moroccan: Tangier Arabic

People Groups who speak Moroccan Arabic, Jebli

Jebala;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Moroccan Arabic, Jebli

จำนวนประชากร: 1,200,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ