ภาษา Arabic, Moroccan: Fez, Meknes

ชื่อภาษา: Arabic, Moroccan: Fez, Meknes
ชื่อภาษา ISO: Moroccan Arabic [ary]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7126
Language Scope: Dialect
Language State: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 07126

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Arabic, Moroccan: Fez, Meknes

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

الأخبار السارة [ข่าวประเสริฐ^] (in Arabic, Moroccan)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ MP3 ในภาษา Arabic, Moroccan: Fez, Meknes) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A27251).

الأخبار السارة [ข่าวประเสริฐ^ (for women)] (in Arabic, Moroccan)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ (for women) MP3 ในภาษา Arabic, Moroccan: Fez, Meknes) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A33890).

ชีวิตของพระคริสต์ 1 (in Arabic, Moroccan)

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 1 MP3 ในภาษา Arabic, Moroccan: Fez, Meknes) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A63932).

ชีวิตของพระคริสต์ 2 (in Arabic, Moroccan)

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 2 MP3 ในภาษา Arabic, Moroccan: Fez, Meknes) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A63933).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in Arabic, Moroccan)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Arabic, Moroccan: Fez, Meknes) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A00291).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Arabic, Moroccan)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Arabic, Moroccan: Fez, Meknes) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A17960).

พระคำแห่งชีวิต 3 (in Arabic, Moroccan)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 3 MP3 ในภาษา Arabic, Moroccan: Fez, Meknes) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A20920).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Bible Stories - Moroccan Arabic - (OneStory Partnership)
Jesus Film Project films - Arabic, Moroccan Spoken - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Arabic Moroccan Spoken - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Arabic, Moroccan - 2012 Edition - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Arabic, Moroccan: Fez, Meknes

Arabic, Moroccan: Fez. Meknes
Fez. Meknes

พื้นที่ใช้ภาษา Arabic, Moroccan: Fez, Meknes

Morocco

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Arabic, Moroccan: Fez, Meknes

People Groups who speak Arabic, Moroccan: Fez, Meknes

Algerian, Arabic-speaking; Arab; Arab, Moroccan; Harratine; Izarguien; Jebala; Moor; Regeibat; Saharawi;

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ