ภาษา Apache, Western: Cibecue

ชื่อภาษา: Apache, Western: Cibecue
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7056
ชื่อภาษา ISO: Western Apache [apw]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Apache, Western: Cibecue

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

ชื่ออื่นสำหรับ Apache, Western: Cibecue

Cibecue

พื้นที่ใช้ภาษา Apache, Western: Cibecue

United States of America

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Apache, Western: Cibecue

มี 4 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Apache, Western: Cibecue.

Apache: San Carlos
Apache: Tonto
Apache, Western
Apache: White Mountain

ข้อมูลเกี่ยวกับ Apache, Western: Cibecue

จำนวนประชากร: 12,693

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ