ภาษา Qimant: Kayla

ชื่อภาษา: Qimant: Kayla
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6725
รหัสสำเนียงของ ROD: 06725
ชื่อภาษา ISO: Qimant [ahg]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Qimant: Kayla

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Qimant: Kayla

Ethiopia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Qimant: Kayla

มี 7 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Qimant: Kayla.

Qimant: Achpar
Qimant: Agaw
Qimant: Dembiya
Qimant: Hwarasa
Qimant: Kwolasa
Qimant: Semyen
Quara

ข้อมูลเกี่ยวกับ Qimant: Kayla

จำนวนประชากร: 1,650