ภาษา Afrikaans: East Cape Afrikaans

ชื่อภาษา: Afrikaans: East Cape Afrikaans
ชื่อภาษา ISO: ภาษาแอฟริกาใต้ [afr]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6715
Language Scope: Dialect
Language State: Extinct
รหัสสำเนียงของ ROD: 06715

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Afrikaans: East Cape Afrikaans

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in Afrikaans)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Afrikaans: East Cape Afrikaans) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A82294).

ชีวิตของพระคริสต์ 1-32 (in Afrikaans)

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 1-32 MP3 ในภาษา Afrikaans: East Cape Afrikaans) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A61035).

ชีวิตของพระคริสต์ 33-60 (in Afrikaans)

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 33-60 MP3 ในภาษา Afrikaans: East Cape Afrikaans) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A61036).

ชีวิตของพระคริสต์ 61-96 (in Afrikaans)

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 61-96 MP3 ในภาษา Afrikaans: East Cape Afrikaans) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A61037).

ชีวิตของพระคริสต์ 97-120 (in Afrikaans)

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 97-120 MP3 ในภาษา Afrikaans: East Cape Afrikaans) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A61038).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Afrikaans)

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Afrikaans: East Cape Afrikaans) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A82239).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in Afrikaans)

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Afrikaans: East Cape Afrikaans) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A82240).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in Afrikaans)

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Afrikaans: East Cape Afrikaans) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A82242).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in Afrikaans)

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Afrikaans: East Cape Afrikaans) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A82247).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in Afrikaans)

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Afrikaans: East Cape Afrikaans) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A82252).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in Afrikaans)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Afrikaans: East Cape Afrikaans) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A82264).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in Afrikaans)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Afrikaans: East Cape Afrikaans) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A82265).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in Afrikaans)

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Afrikaans: East Cape Afrikaans) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A82238).

Talking Tiger (in Afrikaans)

(ดาวน์โหลด Talking Tiger MP3 ในภาษา Afrikaans: East Cape Afrikaans) บันทึกเสียงหรือวีดีโอที่สอนความจริงจากพระคัมภีร์ A series of interactive stories for children in need, to be played on the Megavoice Envoy audio player placed in the pouch of Wildlife Storytellers toy tiger – with appropriate support and followup. The full script and usage notes can be viewed here.
The script is © 2014 Claude Vosloo - Home of Creativity (Pledge: We turn your dreams into text that changes lives.) (A65473).

Testimonies & เพลง (in Afrikaans)

คำพยานคริสเตียนสำหรับใช้ประกาศกับผู้ที่ยังไม่เชื่อ และเพื่อให้กำลังใจกับคริสเตียน (C82200).

พระคำแห่งชีวิต (in Afrikaans)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Afrikaans: East Cape Afrikaans) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C04710).

พระคำแห่งชีวิต for Children (in Afrikaans)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต for Children MP3 ในภาษา Afrikaans: East Cape Afrikaans) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C15330).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Hymns - Afrikaans - (NetHymnal)
Jesus Film Project films - Afrikaans - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Afrikaans - (The Jesus Film Project)
Thru the Bible Afrikaans Podcast - (Thru The Bible)
Who is God? - Afrikaans - (Who Is God?)

ชื่ออื่นสำหรับ Afrikaans: East Cape Afrikaans

East Cape Afrikaans

พื้นที่ใช้ภาษา Afrikaans: East Cape Afrikaans

South Africa

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Afrikaans: East Cape Afrikaans

People Groups who speak Afrikaans: East Cape Afrikaans

Afrikaner; Baster, Rehobother; Coloured; Malay, Cape;