ภาษา Aari: Zeddo

ชื่อภาษา: Aari: Zeddo
ชื่อภาษา ISO: Aari [aiw]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6609
Language Scope: Unknown
Language State: Not Verified
รหัสสำเนียงของ ROD:

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Aari: Zeddo

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Aari)

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Aari: Zeddo) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C75133).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in Aari)

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Aari: Zeddo) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C75136).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in Aari)

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Aari: Zeddo) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C75137).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in Aari)

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Aari: Zeddo) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A75135).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in Aari)

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Aari: Zeddo) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C70890).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in Aari)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Aari: Zeddo) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C70010).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in Aari)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Aari: Zeddo) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A75134).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in Aari)

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Aari: Zeddo) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A70020).

Matthew 1 - 4 (in Aari)

(ดาวน์โหลด Matthew 1 - 4 MP3 ในภาษา Aari: Zeddo) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A73690).

Matthew 5 - 8 (in Aari)

(ดาวน์โหลด Matthew 5 - 8 MP3 ในภาษา Aari: Zeddo) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A73700).

Matthew 9:1 - 12:29 (in Aari)

(ดาวน์โหลด Matthew 9:1 - 12:29 MP3 ในภาษา Aari: Zeddo) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A73710).

Matthew 12:30 - 15:20 (in Aari)

(ดาวน์โหลด Matthew 12:30 - 15:20 MP3 ในภาษา Aari: Zeddo) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A73720).

Matthew 15:21 - 19:30 (in Aari)

(ดาวน์โหลด Matthew 15:21 - 19:30 MP3 ในภาษา Aari: Zeddo) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A73730).

Matthew 20 - 23 (in Aari)

(ดาวน์โหลด Matthew 20 - 23 MP3 ในภาษา Aari: Zeddo) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A73740).

Matthew 24 - 26 (in Aari)

(ดาวน์โหลด Matthew 24 - 26 MP3 ในภาษา Aari: Zeddo) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A73750).

Matthew 27 - 28 (in Aari)

(ดาวน์โหลด Matthew 27 - 28 MP3 ในภาษา Aari: Zeddo) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A73760).

พระคำแห่งชีวิต (in Aari)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Aari: Zeddo) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A02010).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Aari - (The Jesus Film Project)
Oral Bible - Ari - Ethiopia - (Oral Bibles (Kairos))

ชื่ออื่นสำหรับ Aari: Zeddo

Zeddo

พื้นที่ใช้ภาษา Aari: Zeddo

Ethiopia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Aari: Zeddo

People Groups who speak Aari: Zeddo

Aari;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Aari: Zeddo

จำนวนประชากร: 158,857

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ