ภาษา Arabic, Algerian: Constantine

ชื่อภาษา: Arabic, Algerian: Constantine
ชื่อภาษา ISO: Algerian Arabic [arq]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6373
ขอบเขตภาษา: Dialect
ภาษารัฐ: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 06373

ตัวอย่างภาษา Arabic, Algerian: Constantine

Arabic Algerian Constantine - The Two Roads.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Arabic, Algerian: Constantine

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

الأخبار السارة [ข่าวประเสริฐ^]

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Arabic, Algerian: Constantine) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

ดาวน์โหลด Arabic, Algerian: Constantine

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Arabic, Algerian: Constantine ผสมบ้าง

ข่าวประเสริฐ^ w/ ARABIC, ALGERIAN ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ w/ ARABIC, ALGERIAN MP3 ในภาษา Arabic, Algerian: Constantine (in مزاب [Mzab])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

In The Light - Arabic, Algerian (docu-drama testimonies) - (Create International)
Jesus Film Project films - Arabic, Algerian Spoken - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Arabic Algerian Spoken - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Arabic, Algerian: Constantine

Constantine
Eastern Algerian Arabic

พื้นที่ใช้ภาษา Arabic, Algerian: Constantine

Algeria
Belgium
France
Tunisia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Arabic, Algerian: Constantine

People Groups who speak Arabic, Algerian: Constantine

Algerian, Arabic-speaking; Bedouin, Chaamba; Bedouin, Dui-Menia; Bedouin, Laguat; Bedouin, Nail; Bedouin, Ruarha; Bedouin, Sidi; Bedouin, Suafa; Bedouin, Tajakant; Bedouin, Ziban; Romani, Balkan; Tuareg, Arabized;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Arabic, Algerian: Constantine

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 60

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ