ภาษา Yao: Pingdi Hunan Jianghua

ชื่อภาษา: Yao: Pingdi Hunan Jianghua
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6336
รหัสสำเนียงของ ROD: 06336
ชื่อภาษา ISO: Iu Mien [ium]

ตัวอย่างภาษา Yao: Pingdi Hunan Jianghua

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yao: Pingdi Hunan Jianghua

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Becoming a Friend of God

(ดาวน์โหลด Becoming a Friend of God MP3 ในภาษา Yao: Pingdi Hunan Jianghua) บันทึกเสียงเรื่องจากพระคัมภีร์และเรื่องที่ประกาศข่าวประเสริฐ อธิบายความรอดและอาจให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Previously titled 'Words of Life'. (A32271).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Yao (Iu Mien) - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Yao Iu Mien - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Iu Mien - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Mien - (Talking Bibles)

ชื่ออื่นสำหรับ Yao: Pingdi Hunan Jianghua

Pingdi Hunan Jianghua
Pingdi Yao
Piong Toajeu
Piong Tuojo
平地瑤:湖南江華
平地瑶:湖南江华

พื้นที่ใช้ภาษา Yao: Pingdi Hunan Jianghua

China

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Yao: Pingdi Hunan Jianghua

มี 34 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Yao: Pingdi Hunan Jianghua.

อิ้วเมี่ยน
อิ่วเมี่ยน เชียงราย
Iu Mien: Cham
Iu Mien: Deo Tien
Iu Mien: Man Do
Iu Mien: Quan Chet
Iu Mien: Quan Trang
Miao: Luizhou Longshui Antai
Yao: Anding Bamadongsan
Yao: Baiku Hechicheling
Yao: Beilou Tianlin
Yao: Fan Bamadongshan
Yao: Guangdong Dong Ping Xinchun
Yao: Guangdong Luyuan Dong Ping Da.
Yao: Guangdong Luyuan Longnan
Yao: Guangdong Luyuan Yuxi
Yao: Guilin Guanyang
Yao: Guoshan Hunan Jianghua
Yao: Guoshan Hunan Jiang Yong
Yao: Guoshan Lingchuan
Yao: Hei Dahuaxian Jiangnan
Yao: Landian Dianlin
Yao: Liansan Guosan
Yao: Longsheng Heping
Yao: Man Dahuaxian Jiangnan
Yao: Mubing Tianlin
Yao: Nanding
Yao: Pangu Tian Lin
Yao: Panyao Ziyuan Hekou
Yao: San Tiandong Linfeng
Yao: Tiane
Yao: Tu Bamasuolu
Yao: Tu Bamaxisan
Yao: You Mai Yao Zu

ข้อมูลเกี่ยวกับ Yao: Pingdi Hunan Jianghua

ข้อมูลอื่นๆ: May be closest to Mandarin.

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 70

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ