ภาษา จีนกวางสี หนานหนิง

ชื่อภาษา: จีนกวางสี หนานหนิง
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6331
Language Type: Dialect
รหัสสำเนียงของ ROD: 06331
ชื่อภาษา ISO: Mandarin Chinese [cmn]

ตัวอย่างภาษา จีนกวางสี หนานหนิง

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา จีนกวางสี หนานหนิง

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Becoming a Friend of God (in 简体中文 [Mandarin])

(ดาวน์โหลด Becoming a Friend of God MP3 ในภาษา จีนกวางสี หนานหนิง) บันทึกเสียงเรื่องจากพระคัมภีร์และเรื่องที่ประกาศข่าวประเสริฐ อธิบายความรอดและอาจให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Previously titled 'Words of Life 3'. (A02591).

Becoming a Friend of God

(ดาวน์โหลด Becoming a Friend of God MP3 ในภาษา จีนกวางสี หนานหนิง) บันทึกเสียงเรื่องจากพระคัมภีร์และเรื่องที่ประกาศข่าวประเสริฐ อธิบายความรอดและอาจให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Previously titled 'Words of Life'. (C32211).

ข่าวประเสริฐ (in 简体中文 [Mandarin])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา จีนกวางสี หนานหนิง) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A80890).

ข่าวประเสริฐ - Female (in 简体中文 [Mandarin])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ - Female MP3 ในภาษา จีนกวางสี หนานหนิง) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A64259).

ข่าวประเสริฐ^ for university students (in 简体中文 [Mandarin])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ for university students MP3 ในภาษา จีนกวางสี หนานหนิง) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A62908).

ชีวิตของพระคริสต์ 1-63 (in 简体中文 [Mandarin])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 1-63 MP3 ในภาษา จีนกวางสี หนานหนิง) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A62646).

ชีวิตของพระคริสต์ 64-120 (in 简体中文 [Mandarin])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 64-120 MP3 ในภาษา จีนกวางสี หนานหนิง) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A62647).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in 简体中文 [Mandarin])

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา จีนกวางสี หนานหนิง) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80921).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in 简体中文 [Mandarin])

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา จีนกวางสี หนานหนิง) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80922).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in 简体中文 [Mandarin])

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา จีนกวางสี หนานหนิง) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80901).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in 简体中文 [Mandarin])

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา จีนกวางสี หนานหนิง) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80892).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in 简体中文 [Mandarin])

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา จีนกวางสี หนานหนิง) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80893).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in 简体中文 [Mandarin])

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา จีนกวางสี หนานหนิง) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80923).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in 简体中文 [Mandarin])

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา จีนกวางสี หนานหนิง) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80924).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in 简体中文 [Mandarin])

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา จีนกวางสี หนานหนิง) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80925).

ชีวิตของพระเยซู (Modern) (in 简体中文 [Mandarin])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระเยซู (Modern) MP3 ในภาษา จีนกวางสี หนานหนิง) ชีวิตของพระเยซูจากพระธรรมมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการ และโรม (A30090).

ชีวิตของพระเยซู (Union) (in 简体中文 [Mandarin])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระเยซู (Union) MP3 ในภาษา จีนกวางสี หนานหนิง) ชีวิตของพระเยซูจากพระธรรมมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการ และโรม (A30091).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in 简体中文 [Mandarin])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา จีนกวางสี หนานหนิง) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A29260).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in 简体中文 [Mandarin])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา จีนกวางสี หนานหนิง) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A29261).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

A Story of Hope - Mandarin (film) - (Create International)
Dramatized Bible - Mandarin - (Trans World Radio)
God's Powerful Saviour - Mandarin - Readings from the Gospel of Luke - (Audio Treasure)
God's Story Audiovisual - Mandarin - (God's Story)
God's Story Audiovisual - Traditional Chinese - (God's Story)
Hymns - Chinese - (NetHymnal)
Jesus Film Project films - Chinese, Guiliu - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Chinese, Qinghai - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Chinese, Qinghai Hui - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Chinese, Sichuan - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Chinese, Simplified - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Chinese, Traditional - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Chinese, Yunnan (Kunming) - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Hui - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Mandarin, China - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Mandarin (Taiwan) - (The Jesus Film Project)
Light of Revelation - Hui (film) - (Create International)
The Bible - Chinese, Mandarin - Union version - (Faith Comes By Hearing)
The Bible - Chinese - 音频圣经 - (Wordproject)
The Bible - Mandarin - (Audio Treasure)
The Gospel - Mandarin - (Global Gospel, The)
The Jesus Story (audiodrama) - Chinese Sichuan - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Hui - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Mandarin China - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Mandarin Taiwan - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Chinese - CCB by Biblica - (Bible Gateway)
The New Testament - Chinese - CSB New Testament by Ran Hao - (Bible Gateway)
The New Testament - Chinese, Mandarin (Revised Chinese Union version) - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Chinese, Mandarin (Simplified) - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Chinese, Mandarin (Traditional) - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Hat (Chinese, Mandarin) - Chinese New Version - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Mandarin - (Talking Bibles)
The Old Testament - Mandarin - (Talking Bibles)
The Path to Truth and Life - Mandarin, Han (film) - (Create International)
The Prophet's Story - Guiliu / Putonghua - (The Prophets' Story)
The Prophet's Story - Mandarin (简体中文) - (The Prophets' Story)
Thru the Bible Mandarin Podcast - (Thru The Bible)
Who is God? - Chinese - (Who Is God?)
荣耀君王 (King of Glory) - Chinese - (Rock International)

ชื่ออื่นสำหรับ จีนกวางสี หนานหนิง

Guangxi Nanning
Pinghua: Guangxi Nanning
广西南宁话,通用白话
廣西南甯話,通用白話

พื้นที่ใช้ภาษา จีนกวางสี หนานหนิง

Brunei
China
Indonesia
Malaysia
Mongolia
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา จีนกวางสี หนานหนิง

มี 33 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา จีนกวางสี หนานหนิง.

ฮุย (Dialect)
จีน จางเย (Dialect)
จีน มินโจ (Dialect)
จีน ซื่อชวน (Dialect)
จีน เหอเป่ย ฉงหยางหัว (Dialect)
จีน เหอเป่ย ตังแย่งหัว (Dialect)
จีน เหอเป่ย วูฮั่นตาเยหัว (Dialect)
จีน หนิงเซีย (Dialect)
จีน หวงเยวียน (Dialect)
จีน เหลียนซาน (Dialect)
จีน, แมนดาริน: ฮ้อ (Unknown)
จีนกลาง (ISO Language)
กุยเลียว (Dialect)
จีนยูนนาน (Dialect)
Chinese: Chihi (Dialect)
Chinese: Hankow (Dialect)
Chinese: Kiaotung (Dialect)
Chinese, Mandarin: Huabei Guanhua (Unknown)
Chinese, Mandarin: Jinghuai Guanhua (Unknown)
Chinese, Mandarin: Taibei Mandarin (Unknown)
Chinese, Mandarin: Wenshan (Dialect)
Chinese, Mandarin: Xibei Guanhua (Unknown)
Chinese, Mandarin: Xinan Guanhua (Unknown)
Chinese: Nanking (Dialect)
Chinese: Ningxia: Thongxin (Dialect)
Chinese: Shantung (Dialect)
Hui: Qinghai (Dialect)
Mandarin: Guiyanghua (Dialect)
Mandarin: Indonesia (Dialect)
Mandarin: Ling Lang (Unknown)
Mandarin: Taiwan (Dialect)
Mandarin: Xichang (Unknown)
Sunhwa Hui (Dialect)

People Groups who speak จีนกวางสี หนานหนิง

Adu; Chinese, general; Chuanqing; Daizhan; Diao; Eurasian; Gaiji; Gaisu, Southern; Gaisu, Western; Gelao; Gesu; Han Chinese, Mandarin; Han Chinese, Pinghua; Han Chinese, Shaojiang; Hui, Muslim Chinese; Jew, Chinese; Kyakala; Laba; Lemo; Limin; Linghua; Liujia; Longjia; Lopi, Shuitian; Lu, Lu Ren; Miao, Baishi; Miao, Enshi; Michi; Ming; Mulao Jia; Nanjingren; Pusha; Qixingmin; Samadu, Eastern; Samadu, Western; Saman; Shenzhou; Shui, Yunnan; Sino-Native; Subei; Xialusi; Xibe; Xijima; Yizi; Yongchun; You Tai, Chinese Jew;

ข้อมูลเกี่ยวกับ จีนกวางสี หนานหนิง

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 70

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ