ภาษา Yi: Nisu in Luchun

ชื่อภาษา: Yi: Nisu in Luchun
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6082
ชื่อภาษา ISO: Eastern Nisu [nos]

ตัวอย่างภาษา Yi: Nisu in Luchun

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yi: Nisu in Luchun

ข้อมูลของเราแจ้งว่าอาจมีสื่อบันทึกเสียงเก่าในภาษานี้ซึ่งเลิกใช้แล้ว หรือกำลังทำสื่อบันทึกเสียงใหม่ในภาษานี้

ชื่ออื่นสำหรับ Yi: Nisu in Luchun

Niesupo
Nisu in Luchun

พื้นที่ใช้ภาษา Yi: Nisu in Luchun

China

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Yi: Nisu in Luchun

มี 8 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Yi: Nisu in Luchun.

Yi: Eryuan
Yi: Muzi in Gejiudaqing
Yi: Nasu
Yi: Nisu
Yi: Nisu Jianshui
Yi: Nisu Yuxi
Yi: Nusu
Yi, Yunnan

ข้อมูลเกี่ยวกับ Yi: Nisu in Luchun

ข้อมูลอื่นๆ: Understand & Literate in ? Hanyu,Understand Hani

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yi: Nisu in Luchun

ข้อมูลของเราแจ้งว่าอาจมีสื่อบันทึกเสียงเก่าในภาษานี้ซึ่งเลิกใช้แล้ว หรือกำลังทำสื่อบันทึกเสียงใหม่ในภาษานี้

ถ้าคุณสนใจที่จะได้สื่อนี้ซึ่งยังไม่พร้อม หรือเลิกใช้แล้ว กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น