ภาษา Khamba: Deqinxian

ชื่อภาษา: Khamba: Deqinxian
ชื่อภาษา ISO: Khams Tibetan [khg]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6072
Language Scope: Dialect
Language State: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 06072

ตัวอย่างภาษา Khamba: Deqinxian

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Khamba: Deqinxian

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in Kham)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Khamba: Deqinxian) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A63262).

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Khamba: Deqinxian) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A64839).

Gospel เพลง (in Kham)

(ดาวน์โหลด Gospel เพลง MP3 ในภาษา Khamba: Deqinxian) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A62870).

Mark's Gospel 1 (in Kham)

(ดาวน์โหลด Mark's Gospel 1 MP3 ในภาษา Khamba: Deqinxian) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A62871).

Mark's Gospel 2 (in Kham)

(ดาวน์โหลด Mark's Gospel 2 MP3 ในภาษา Khamba: Deqinxian) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A62872).

Mark's Gospel 3 (in Kham)

(ดาวน์โหลด Mark's Gospel 3 MP3 ในภาษา Khamba: Deqinxian) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A62873).

พระคำแห่งชีวิต (in Kham)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Khamba: Deqinxian) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A03570).

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Khamba: Deqinxian) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A29091).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Khampa, Eastern - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Khamba: Deqinxian

Deqing
Khamba: Deqin
Tibetan, Deqen
Tibetan, Khams: Deqin
Zang: Deqing
藏(德欽)
藏(德钦)

พื้นที่ใช้ภาษา Khamba: Deqinxian

China

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Khamba: Deqinxian

People Groups who speak Khamba: Deqinxian

Jad; Khampa, Eastern; Khampa, Northern; Khampa, Western; Kham Zayu; Tibetan, Deqen; Tibetan, Shangri La; Tibetan, Zhugqu;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Khamba: Deqinxian

ข้อมูลอื่นๆ: Roman Catholic, Mulim.

จำนวนประชากร: 3,813

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 60

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ