ภาษา Mongolian: Elute

ชื่อภาษา: Mongolian: Elute
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6040
รหัสสำเนียงของ ROD: 06040
ชื่อภาษา ISO: Kalmyk [xal]

ตัวอย่างภาษา Mongolian: Elute

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mongolian: Elute

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Mongolian: Elute) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C15561).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Kalmyk-Oirat - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Kalmyk-Oirat - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Kalmyk (хальмг келн) - (Institute for Bible Translations, Russia)

ชื่ออื่นสำหรับ Mongolian: Elute

Eleuth
Elute
Elyut
Kalmyk-Oirat: Olot
Olot
Oold
хальмг

พื้นที่ใช้ภาษา Mongolian: Elute

China
Mongolia
Russia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Mongolian: Elute

มี 12 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Mongolian: Elute.

Kalmyk
Kalmyk-Oirat: Bayit
Kalmyk-Oirat: Buzawa
Kalmyk-Oirat: Dorbot
Kalmyk-Oirat: Jakhachin
Kalmyk-Oirat: Khoshut
Kalmyk-Oirat: Khoton
Kalmyk-Oirat: Mingat
Kalmyk-Oirat: Oirat
Kalmyk-Oirat: Olot
Kalmyk-Oirat: Sart Qalmaq
Kalmyk-Oirat: Torgut

ข้อมูลเกี่ยวกับ Mongolian: Elute

ข้อมูลอื่นๆ: Understand In.Mong.:Chahaar;tr.i.p.-Kalmyk-Oirat

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ