ภาษา Nahuatl, Guerrero: Chilapa

ชื่อภาษา: Nahuatl, Guerrero: Chilapa
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6028
Language Type: Dialect
รหัสสำเนียงของ ROD: 06028
ชื่อภาษา ISO: Guerrero Nahuatl [ngu]

ตัวอย่างภาษา Nahuatl, Guerrero: Chilapa

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nahuatl, Guerrero: Chilapa

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Nahuatl, Guerrero: Chilapa) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A28621).

ข่าวประเสริฐ (in Nahuatl, Guerrero: Olinala)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Nahuatl, Guerrero: Chilapa) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A23530).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in Nahuatl, Guerrero: Olinala)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Nahuatl, Guerrero: Chilapa) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A35501).

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Nahuatl, Guerrero: Chilapa) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A28620).

พระคำแห่งชีวิต w/ SPANISH เพลง (in Nahuatl, Guerrero: Olinala)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ SPANISH เพลง MP3 ในภาษา Nahuatl, Guerrero: Chilapa) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Includes SPANISH songs. (C11190).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Nahuatl, Guerrero: Chilapa ผสมบ้าง

C22830 DIAGNOSTIC A:MIXTEC B:Otros1-44a (2004) ดาวน์โหลด DIAGNOSTIC A:MIXTEC B:Otros1-44a (2004) MP3 ในภาษา Nahuatl, Guerrero: Chilapa (in Español [Spanish: Mexico])

A38331 Otros Diagnostic ดาวน์โหลด Otros Diagnostic MP3 ในภาษา Nahuatl, Guerrero: Chilapa (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Aztec Nahuatl Guerrero - (The Jesus Film Project)
Scripture resources - Náhuatl, Guerrero - (Scripture Earth)
The New Testament - Nahuatl, Guerrero - 2012 Bible League Edition - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Nahuatl, Guerrero: Chilapa

Chilapa

พื้นที่ใช้ภาษา Nahuatl, Guerrero: Chilapa

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Nahuatl, Guerrero: Chilapa

มี 2 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Nahuatl, Guerrero: Chilapa.

Nahuatl, Guerrero: Olinala (ISO Language)
Nahuatl, Guerrero: Tlapa (Dialect)

People Groups who speak Nahuatl, Guerrero: Chilapa

Nahuatl, Guerrero;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Nahuatl, Guerrero: Chilapa

ข้อมูลอื่นๆ: Literate in Nahuatl; New Testament sub-dialect.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ