ภาษา Tepehua, Huehuetla

ชื่อภาษา: Tepehua, Huehuetla
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 55
ชื่อภาษา ISO: Huehuetla Tepehua [tee]

ตัวอย่างภาษา Tepehua, Huehuetla

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tepehua, Huehuetla

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคัมภีร์ Portions

(ดาวน์โหลด พระคัมภีร์ Portions MP3 ในภาษา Tepehua, Huehuetla) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (C07146).

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Tepehua, Huehuetla) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C04660).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Tepehua, Huehuetla ผสมบ้าง

C22831 DIAGNOSTIC A: ZAPO B: Otros 44a-51(2004) ดาวน์โหลด DIAGNOSTIC A: ZAPO B: Otros 44a-51(2004) MP3 ในภาษา Tepehua, Huehuetla (in Español [Spanish: Mexico])

A38331 Otros Diagnostic ดาวน์โหลด Otros Diagnostic MP3 ในภาษา Tepehua, Huehuetla (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Scripture resources - Tepehua, Huehuetla - (Scripture Earth)
The New Testament - Tepehua de Huehuetla - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Tepehua, Huehuetla

Hidalgo Tepehua
Huehuetla
Tepehua
Tepehua de Hidalgo
Tepehua de Huehuetla

พื้นที่ใช้ภาษา Tepehua, Huehuetla

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Tepehua, Huehuetla

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Tepehua, Huehuetla.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tepehua, Huehuetla

ข้อมูลอื่นๆ: Close To: Pisa Flores, Understand Spanish; Animist New Testament.

จำนวนประชากร: 3,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ