ภาษา Mutu: Tuam

ชื่อภาษา: Mutu: Tuam
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 546
ชื่อภาษา ISO: Mutu [tuc]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mutu: Tuam

ข้อมูลของเราแจ้งว่าอาจมีสื่อบันทึกเสียงเก่าในภาษานี้ซึ่งเลิกใช้แล้ว หรือกำลังทำสื่อบันทึกเสียงใหม่ในภาษานี้

ชื่ออื่นสำหรับ Mutu: Tuam

Tuam

พื้นที่ใช้ภาษา Mutu: Tuam

Papua New Guinea

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Mutu: Tuam

มี 4 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Mutu: Tuam.

Mutu
Mutu: Malai
Mutu: Saveeng-Oov
Mutu: Saveeng-Tuam

ข้อมูลเกี่ยวกับ Mutu: Tuam

ข้อมูลอื่นๆ: Possibly Tuam or Mutu: Malai.

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mutu: Tuam

ข้อมูลของเราแจ้งว่าอาจมีสื่อบันทึกเสียงเก่าในภาษานี้ซึ่งเลิกใช้แล้ว หรือกำลังทำสื่อบันทึกเสียงใหม่ในภาษานี้

ถ้าคุณสนใจที่จะได้สื่อนี้ซึ่งยังไม่พร้อม หรือเลิกใช้แล้ว กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น