ภาษา Kupang

ชื่อภาษา: Kupang
ชื่อภาษา ISO: Kupang Malay [mkn]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5104
Language Scope: Dialect
Language State: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 05104

ตัวอย่างภาษา Kupang

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kupang

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Ana Ator Doi

(ดาวน์โหลด Ana Ator Doi MP3 ในภาษา Kupang) บันทึกเสียงหรือวีดีโอที่สอนความจริงจากพระคัมภีร์ (A63235).

Bekin Sala, Na, Lu Kaco

(ดาวน์โหลด Bekin Sala, Na, Lu Kaco MP3 ในภาษา Kupang) บันทึกเสียงหรือวีดีโอที่สอนความจริงจากพระคัมภีร์ (A63236).

Kabar Bae [ข่าวประเสริฐ]

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Kupang) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A80927).

Joseph (Genesis 37, 39-44)

(ดาวน์โหลด Joseph (Genesis 37, 39-44) MP3 ในภาษา Kupang) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A62475).

Joseph (Genesis 45-50)

(ดาวน์โหลด Joseph (Genesis 45-50) MP3 ในภาษา Kupang) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A62476).

Lazarus, Idop Tara'ng

(ดาวน์โหลด Lazarus, Idop Tara'ng MP3 ในภาษา Kupang) บันทึกเสียงหรือวีดีโอที่สอนความจริงจากพระคัมภีร์ (A63234).

Lukas 1 - 4

(ดาวน์โหลด Lukas 1 - 4 MP3 ในภาษา Kupang) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A62580).

Lukas 5 - 8:39

(ดาวน์โหลด Lukas 5 - 8:39 MP3 ในภาษา Kupang) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A62581).

Lukas 8:40 - 11

(ดาวน์โหลด Lukas 8:40 - 11 MP3 ในภาษา Kupang) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A62582).

Lukas 12 - 16

(ดาวน์โหลด Lukas 12 - 16 MP3 ในภาษา Kupang) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A62583).

Lukas 17 - 20

(ดาวน์โหลด Lukas 17 - 20 MP3 ในภาษา Kupang) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A62584).

Lukas 21 - 24

(ดาวน์โหลด Lukas 21 - 24 MP3 ในภาษา Kupang) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A62585).

Markus 1:1 - 7:13 [Mark 1 - 7:13]

(ดาวน์โหลด Mark 1 - 7:13 MP3 ในภาษา Kupang) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A80685).

Markus 7:14 - 12:36 [Mark 7:14 - 12:36]

(ดาวน์โหลด Mark 7:14 - 12:36 MP3 ในภาษา Kupang) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A80686).

Markus 12:37 - 16:20 [Mark 12:37 - 16:20]

(ดาวน์โหลด Mark 12:37 - 16:20 MP3 ในภาษา Kupang) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A80687).

Umpama Bibit [Parable of the Sower]

(ดาวน์โหลด Parable of the Sower MP3 ในภาษา Kupang) บันทึกเสียงหรือวีดีโอที่สอนความจริงจากพระคัมภีร์ (V63415).

คำพยาน

คำพยานคริสเตียนสำหรับใช้ประกาศกับผู้ที่ยังไม่เชื่อ และเพื่อให้กำลังใจกับคริสเตียน (C32771).

ชื่ออื่นสำหรับ Kupang

Kupang Malay
Malay, Kupang
Melayu: Kupang

พื้นที่ใช้ภาษา Kupang

Indonesia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Kupang

People Groups who speak Kupang

Kupang;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Kupang

ข้อมูลอื่นๆ: Bible portions.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ