ภาษา Gapapaiwa

ชื่อภาษา: Gapapaiwa
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5097
ชื่อภาษา ISO: Gapapaiwa [pwg]

ตัวอย่างภาษา Gapapaiwa

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Gapapaiwa

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Gapapaiwa) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A80616).

พระคำแห่งชีวิต (in Gapa Group)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Gapapaiwa) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C16361).

เพลง 1

(ดาวน์โหลด เพลง 1 MP3 ในภาษา Gapapaiwa) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A80615).

เพลง 2

(ดาวน์โหลด เพลง 2 MP3 ในภาษา Gapapaiwa) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A80727).

Acts 1:1 - 7:53

(ดาวน์โหลด Acts 1:1 - 7:53 MP3 ในภาษา Gapapaiwa) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63387).

Acts 15 - 20

(ดาวน์โหลด Acts 15 - 20 MP3 ในภาษา Gapapaiwa) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63550).

Acts 21 - 26

(ดาวน์โหลด Acts 21 - 26 MP3 ในภาษา Gapapaiwa) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63551).

Acts 27,28, Philemon

(ดาวน์โหลด Acts 27,28, Philemon MP3 ในภาษา Gapapaiwa) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63552).

Acts 7:54 -14:28

(ดาวน์โหลด Acts 7:54 -14:28 MP3 ในภาษา Gapapaiwa) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63388).

James

(ดาวน์โหลด James MP3 ในภาษา Gapapaiwa) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63397).

Mark 1:1 - 7:30

(ดาวน์โหลด Mark 1:1 - 7:30 MP3 ในภาษา Gapapaiwa) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63179).

Mark 13:32-16

(ดาวน์โหลด Mark 13:32-16 MP3 ในภาษา Gapapaiwa) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63181).

Mark 7:31- 13::31

(ดาวน์โหลด Mark 7:31- 13::31 MP3 ในภาษา Gapapaiwa) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63180).

ชื่ออื่นสำหรับ Gapapaiwa

Gapa
Manape
Paiwa
Гапапайва

พื้นที่ใช้ภาษา Gapapaiwa

Papua New Guinea

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Gapapaiwa

มี 1 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Gapapaiwa.

Gapa Group

ข้อมูลเกี่ยวกับ Gapapaiwa

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Wedau, English, Close to Boanaki; Nom & Com Christian, Bible portions, New Testament 2007?

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 80

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ