ภาษา Lunga

ชื่อภาษา: Lunga
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5013
รหัสสำเนียงของ ROD: 05013
ชื่อภาษา ISO: Lungga [lga]

ตัวอย่างภาษา Lunga

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lunga

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

เพลง

(ดาวน์โหลด เพลง MP3 ในภาษา Lunga) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A80305).

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Lunga) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A80306).

Kopunia String Band 1

(ดาวน์โหลด Kopunia String Band 1 MP3 ในภาษา Lunga) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A80304).

Kopunia String Band 2

(ดาวน์โหลด Kopunia String Band 2 MP3 ในภาษา Lunga) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A80383).

Kopunia String Band 3

(ดาวน์โหลด Kopunia String Band 3 MP3 ในภาษา Lunga) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A80384).

ชื่ออื่นสำหรับ Lunga

Luga
Lungga

พื้นที่ใช้ภาษา Lunga

Solomon Islands

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Lunga

มี 1 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Lunga.

Luga

ข้อมูลเกี่ยวกับ Lunga

ข้อมูลอื่นๆ: Literate in English, Understand Kumb. Close to Duke; nominal & com. Christian, tr.i.p.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ