ภาษา Yi: Nisu

ชื่อภาษา: Yi: Nisu
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4976
ชื่อภาษา ISO: Eastern Nisu [nos]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yi: Nisu

ข้อมูลของเราแจ้งว่าอาจมีสื่อบันทึกเสียงเก่าในภาษานี้ซึ่งเลิกใช้แล้ว หรือกำลังทำสื่อบันทึกเสียงใหม่ในภาษานี้

ชื่ออื่นสำหรับ Yi: Nisu

Eastern Nisu
Nisu
Nisu, Xinping
尼苏 (新平)
尼蘇 (新平)

พื้นที่ใช้ภาษา Yi: Nisu

China

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Yi: Nisu

มี 8 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Yi: Nisu.

Yi: Eryuan
Yi: Muzi in Gejiudaqing
Yi: Nasu
Yi: Nisu in Luchun
Yi: Nisu Jianshui
Yi: Nisu Yuxi
Yi: Nusu
Yi, Yunnan

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yi: Nisu

ข้อมูลของเราแจ้งว่าอาจมีสื่อบันทึกเสียงเก่าในภาษานี้ซึ่งเลิกใช้แล้ว หรือกำลังทำสื่อบันทึกเสียงใหม่ในภาษานี้

ถ้าคุณสนใจที่จะได้สื่อนี้ซึ่งยังไม่พร้อม หรือเลิกใช้แล้ว กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น