ภาษา Ngambai: Kilang Dogo

ชื่อภาษา: Ngambai: Kilang Dogo
ชื่อภาษา ISO: Ngambay [sba]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4922
Language Scope: Dialect
Language State: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 04922

ตัวอย่างภาษา Ngambai: Kilang Dogo

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ngambai: Kilang Dogo

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Becoming a Friend of God (in Ngambai)

(ดาวน์โหลด Becoming a Friend of God MP3 ในภาษา Ngambai: Kilang Dogo) บันทึกเสียงเรื่องจากพระคัมภีร์และเรื่องที่ประกาศข่าวประเสริฐ อธิบายความรอดและอาจให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Previously titled 'Words of Life 4'. (C31211).

Becoming a Friend of God

(ดาวน์โหลด Becoming a Friend of God MP3 ในภาษา Ngambai: Kilang Dogo) บันทึกเสียงเรื่องจากพระคัมภีร์และเรื่องที่ประกาศข่าวประเสริฐ อธิบายความรอดและอาจให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Previously titled 'Words of Life'. (C31220).

ข่าวประเสริฐ 1-20 (in Ngambai)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ 1-20 MP3 ในภาษา Ngambai: Kilang Dogo) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A80231).

ข่าวประเสริฐ 21-40 (in Ngambai)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ 21-40 MP3 ในภาษา Ngambai: Kilang Dogo) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A80234).

Holy Spirit Lives in Us (in Ngambai)

(ดาวน์โหลด Holy Spirit Lives in Us MP3 ในภาษา Ngambai: Kilang Dogo) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (A80254).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in Ngambai)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Ngambai: Kilang Dogo) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C02470).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Ngambai)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Ngambai: Kilang Dogo) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C02471).

พระคำแห่งชีวิต 3 (in Ngambai)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 3 MP3 ในภาษา Ngambai: Kilang Dogo) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A00641).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Ngambay - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Ngambay - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Ngambay - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Ngambai: Kilang Dogo

Kilang Dogo
Ngambay: Kilang Dogo

พื้นที่ใช้ภาษา Ngambai: Kilang Dogo

Cameroon
Chad

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Ngambai: Kilang Dogo

People Groups who speak Ngambai: Kilang Dogo

Sara Ngambai;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Ngambai: Kilang Dogo

ข้อมูลอื่นๆ: Muslim, Christian, Bible - Ngambai.

จำนวนประชากร: 50,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ