ภาษา Zapotec, Quioquitani

ชื่อภาษา: Zapotec, Quioquitani
รหัสภาษา ISO: ztq
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4822
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

ตัวอย่างภาษา Zapotec, Quioquitani

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Zapotec, Quioquitani

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Gospel of Mark Pt 1

(ดาวน์โหลด Gospel of Mark Pt 1 MP3 ในภาษา Zapotec, Quioquitani) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (C37517).

Gospel of Mark Pt 2

(ดาวน์โหลด Gospel of Mark Pt 2 MP3 ในภาษา Zapotec, Quioquitani) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (C37518).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Zapotec, Quioquitani ผสมบ้าง

C22831 DIAGNOSTIC A: ZAPO B: Otros 44a-51(2004) ดาวน์โหลด DIAGNOSTIC A: ZAPO B: Otros 44a-51(2004) MP3 ในภาษา Zapotec, Quioquitani (in Español [Spanish: Mexico])

A38330 Zapotec Diagnostic ดาวน์โหลด Zapotec Diagnostic MP3 ในภาษา Zapotec, Quioquitani (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

New Testament - Zapotec, Quioquitani-Quieri - (La Liga Biblica)
Scripture resources - Zapotec, Quioquitani - (Scripture Earth)
The New Testament - Zapoteco de Quioquitani - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Zapotec, Quioquitani-Quierí - 1997 Wycliffe Bible Translators - (Talking Bibles)

ชื่ออื่นสำหรับ Zapotec, Quioquitani

Quiaquitani Zapoteco
Quieri Zapotec
Quioquitani-Quierí Zapotec (ชื่อภาษา ISO)
Quioquitani y Queri
Zapoteco, Santa Catarina Quier

พื้นที่ใช้ภาษา Zapotec, Quioquitani

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Zapotec, Quioquitani

People Groups who speak Zapotec, Quioquitani

Zapoteco, Quioquitani y Queri;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Zapotec, Quioquitani

ข้อมูลอื่นๆ: Close to Zap.: East Mahuatlan; Bible portions, tr.i.p.

จำนวนประชากร: 5,550

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ