ภาษา Cha't-An

ชื่อภาษา: Cha't-An
รหัสภาษา ISO: ctp
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4818
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

ตัวอย่างภาษา Cha't-An

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Cha't-An

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Genesis 1-19

(ดาวน์โหลด Genesis 1-19 MP3 ในภาษา Cha't-An) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (C78061).

Genesis 20-40

(ดาวน์โหลด Genesis 20-40 MP3 ในภาษา Cha't-An) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (C78062).

Genesis 40-50

(ดาวน์โหลด Genesis 40-50 MP3 ในภาษา Cha't-An) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (C78063).

Messages w/ CHATINO: Panixtla (in Cha't An [Yaitepec Chatino])

(ดาวน์โหลด Messages w/ CHATINO: Panixtla MP3 ในภาษา Cha't-An) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Includes messages in CHATINO:Panixtlahuaca and CHATINO: Alta Oeste (C11040).

NT Portions

(ดาวน์โหลด NT Portions MP3 ในภาษา Cha't-An) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (C78064).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Cha't-An ผสมบ้าง

C22830 DIAGNOSTIC A:MIXTEC B:Otros1-44a (2004) ดาวน์โหลด DIAGNOSTIC A:MIXTEC B:Otros1-44a (2004) MP3 ในภาษา Cha't-An (in Español [Spanish: Mexico])

A38331 Otros Diagnostic ดาวน์โหลด Otros Diagnostic MP3 ในภาษา Cha't-An (in Español [Spanish: Mexico])

C11040 Messages w/ CHATINO: Panixtla ดาวน์โหลด Messages w/ CHATINO: Panixtla MP3 ในภาษา Cha't-An (in Cha't An [Yaitepec Chatino])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Scripture resources - Chatino, Zona Alta - (Scripture Earth)

ชื่ออื่นสำหรับ Cha't-An

Alta Oeste
Chatino Alta Oeste
Chatino, Alta Oeste
Chatino, West Highland
Sierra Occidental Chatino
Western Highland Chatino (ชื่อภาษา ISO)

พื้นที่ใช้ภาษา Cha't-An

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Cha't-An

People Groups who speak Cha't-An

Chatino, Sierra Occidental; Chatino, Yaitepec;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Cha't-An

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Spanish, Close to: Yaitepec, Nopala; tr.i.p.

จำนวนประชากร: 5,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ