ภาษา Ixil: Cotzal

ชื่อภาษา: Ixil: Cotzal
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4781
รหัสสำเนียงของ ROD: 04781
ชื่อภาษา ISO: Ixil [ixl]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ixil: Cotzal

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

เพลง

(ดาวน์โหลด เพลง MP3 ในภาษา Ixil: Cotzal) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (C26830).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Ixil, Nebaj - (The Jesus Film Project)
Scripture resources - Ixil, San Juan Cotzal - (Scripture Earth)
The New Testament - Ixil, Chajul - 2016 Edition - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Ixil, San Juan Cotzal - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Ixil: Cotzal

Ixil, San Juan Cotzal
Ixl

พื้นที่ใช้ภาษา Ixil: Cotzal

Guatemala

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Ixil: Cotzal

มี 3 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Ixil: Cotzal.

Ixil: Chajul
Ixil: Ilom
Ixil: Nebaj

People Groups who speak Ixil: Cotzal

Ixil, San Juan Cotzal;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Ixil: Cotzal

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Ixil: Nebaj & Chajul; Protestant & cults; tr.i.p.

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 15

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ