ภาษา Mixtec, Tezoatlan: Yucunuti

ชื่อภาษา: Mixtec, Tezoatlan: Yucunuti
ชื่อภาษา ISO: Tezoatlán Mixtec [mxb]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4778
Language Scope: Dialect
Language State: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 04778

ตัวอย่างภาษา Mixtec, Tezoatlan: Yucunuti

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mixtec, Tezoatlan: Yucunuti

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Testimonio, Cantos y Mensajes [Testimonies เพลง and Messages] (in Mixtec, Tezoatlan)

(ดาวน์โหลด Testimonies เพลง and Messages MP3 ในภาษา Mixtec, Tezoatlan: Yucunuti) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A63766).

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Mixtec, Tezoatlan: Yucunuti) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A25161).

พระคำแห่งชีวิต (in Mixtec, Tezoatlan)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Mixtec, Tezoatlan: Yucunuti) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A15590).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Mixtec, Tezoatlan: Yucunuti ผสมบ้าง

C22830 DIAGNOSTIC A:MIXTEC B:Otros1-44a (2004) ดาวน์โหลด DIAGNOSTIC A:MIXTEC B:Otros1-44a (2004) MP3 ในภาษา Mixtec, Tezoatlan: Yucunuti (in Español [Spanish: Mexico])

A38329 Mixtec Diagnostic ดาวน์โหลด Mixtec Diagnostic MP3 ในภาษา Mixtec, Tezoatlan: Yucunuti (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

New Testament - Mixteco de Tezoatlán - (La Liga Biblica)
Scripture resources - Mixtec, Tezoatlán - (Scripture Earth)
The New Testament - Mixteco de Tezoatlan (2006 Bible League International) - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Mixtec, Tezoatlan: Yucunuti

Mixteco de Yucunuti
Mixteco de Yucuñuti
Yucunuti
Yucu Nuti
Yucunuti Mixtec

พื้นที่ใช้ภาษา Mixtec, Tezoatlan: Yucunuti

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Mixtec, Tezoatlan: Yucunuti

People Groups who speak Mixtec, Tezoatlan: Yucunuti

Mixteco, Tezoatlan;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Mixtec, Tezoatlan: Yucunuti

ข้อมูลอื่นๆ: MIXTECO, TEZOATLAN: Yucu Nuti (Ethnologue).

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ