ภาษา Wate

ชื่อภาษา: Wate
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4620
รหัสสำเนียงของ ROD: 04620
ชื่อภาษา ISO: Waropen [wrp]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Wate

ข้อมูลของเราแจ้งว่าอาจมีสื่อบันทึกเสียงเก่าในภาษานี้ซึ่งเลิกใช้แล้ว หรือกำลังทำสื่อบันทึกเสียงใหม่ในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Wate

Indonesia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Wate

มี 5 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Wate.

Waropen Group
Waropen: Mo'or
Waropen: Napan
Waropen: Waropen Kai
Weinami

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Wate

ข้อมูลของเราแจ้งว่าอาจมีสื่อบันทึกเสียงเก่าในภาษานี้ซึ่งเลิกใช้แล้ว หรือกำลังทำสื่อบันทึกเสียงใหม่ในภาษานี้

ถ้าคุณสนใจที่จะได้สื่อนี้ซึ่งยังไม่พร้อม หรือเลิกใช้แล้ว กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น