ภาษา Sakudei

ชื่อภาษา: Sakudei
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4610
ชื่อภาษา ISO: Mentawai [mwv]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sakudei

ข้อมูลของเราแจ้งว่าอาจมีสื่อบันทึกเสียงเก่าในภาษานี้ซึ่งเลิกใช้แล้ว หรือกำลังทำสื่อบันทึกเสียงใหม่ในภาษานี้

ถ้าคุณสนใจที่จะได้สื่อนี้ซึ่งยังไม่พร้อม หรือเลิกใช้แล้ว กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

The New Testament - Mentawai - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Sakudei

Mentawai: Sakalagan
Mentawi: Sakalagan

พื้นที่ใช้ภาษา Sakudei

Indonesia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Sakudei

มี 10 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Sakudei.

Mentawai
Mentawai: North Siberut
Mentawai: Pokai
Mentawai: Sakalagan
Mentawai: Saumanganja
Mentawai: Silabu
Mentawai: Simalegi
Mentawai: Sipura
Mentawai: South Siberut
Mentawai: Taikaku

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ