ภาษา Sakudei

ชื่อภาษา: Sakudei
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4610
ชื่อภาษา ISO: Mentawai [mwv]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sakudei

ข้อมูลของเราแจ้งว่าอาจมีสื่อบันทึกเสียงเก่าในภาษานี้ซึ่งเลิกใช้แล้ว หรือกำลังทำสื่อบันทึกเสียงใหม่ในภาษานี้

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

The New Testament - Mentawai - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Sakudei

Mentawai: Sakalagan
Mentawi: Sakalagan

พื้นที่ใช้ภาษา Sakudei

Indonesia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Sakudei

มี 10 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Sakudei.

Mentawai
Mentawai: North Siberut
Mentawai: Pokai
Mentawai: Sakalagan
Mentawai: Saumanganja
Mentawai: Silabu
Mentawai: Simalegi
Mentawai: Sipura
Mentawai: South Siberut
Mentawai: Taikaku

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sakudei

ข้อมูลของเราแจ้งว่าอาจมีสื่อบันทึกเสียงเก่าในภาษานี้ซึ่งเลิกใช้แล้ว หรือกำลังทำสื่อบันทึกเสียงใหม่ในภาษานี้

ถ้าคุณสนใจที่จะได้สื่อนี้ซึ่งยังไม่พร้อม หรือเลิกใช้แล้ว กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น