ภาษา Romani, Balkan: Ursari

ชื่อภาษา: Romani, Balkan: Ursari
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4602
รหัสสำเนียงของ ROD: 04602
ชื่อภาษา ISO: Vlax Romani [rmy]

ตัวอย่างภาษา Romani, Balkan: Ursari

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Romani, Balkan: Ursari

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Romani, Balkan: Ursari) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A80343).

John 1:1 - 11:46 (Selections)

(ดาวน์โหลด John 1:1 - 11:46 (Selections) MP3 ในภาษา Romani, Balkan: Ursari) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (C80347).

John 11:47 - 21:25 (Selections)

(ดาวน์โหลด John 11:47 - 21:25 (Selections) MP3 ในภาษา Romani, Balkan: Ursari) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (C80348).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Romani, Caldarasi - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Romani, Kalderash, Western - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Romani Caldarasi - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Romani, Vlax - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Romani, Balkan: Ursari

Gypsy
Romania Balkan: Ursari
Románia Balkan: Ursari
Romani: Balkan: Ursari
Romani: Ursari
Ursari
Ursári

พื้นที่ใช้ภาษา Romani, Balkan: Ursari

Bulgaria
France
Germany
Greece
Hungary
Iran
Italy
Moldova
Romania
Turkey
Ukraine
Yugoslavia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Romani, Balkan: Ursari

มี 20 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Romani, Balkan: Ursari.

Romani, Vlach: Kalderash
Romani, Vlax: Central Vlax Romani
Romani, Vlax: Churari
Romani, Vlax: Eastern
Romani, Vlax: Ghagar
Romani, Vlax: Grekurja
Romani, Vlax: Jorajane
Romani, Vlax: Leasi
Romani, Vlax: Lovari
Romani, Vlax: Machvano
Romani, Vlax: North Albanian
Romani, Vlax: Sedentary Bulgaria
Romani, Vlax: Sedentary Romania
Romani, Vlax: Serbo-bosnian
Romani, Vlax: South Albanian
Romani, Vlax: Southern Vlax
Romani, Vlax: Southern Vlax Romani
Romani, Vlax: Ukraine-moldavia
Romani, Vlax: Ukrainian Vlax Romani
Romani, Vlax: Zagundzi

ข้อมูลเกี่ยวกับ Romani, Balkan: Ursari

ข้อมูลอื่นๆ: A Gypsy language; Bible portions.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ