ภาษา Dano: Dano

ชื่อภาษา: Dano: Dano
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4566
รหัสสำเนียงของ ROD: 04566
ชื่อภาษา ISO: Dano [aso]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dano: Dano

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ Readers Book 1 & 2

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ Readers Book 1 & 2 MP3 ในภาษา Dano: Dano) บันทึกเสียงหรือวีดีโอ เรื่องย่อหรือการถอดความจากพระคัมภีร์ (C74682).

ข่าวประเสริฐ Readers Book 3

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ Readers Book 3 MP3 ในภาษา Dano: Dano) บันทึกเสียงหรือวีดีโอ เรื่องย่อหรือการถอดความจากพระคัมภีร์ (C74681).

ข่าวประเสริฐ Readers Book 3

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ Readers Book 3 MP3 ในภาษา Dano: Dano) บันทึกเสียงหรือวีดีโอ เรื่องย่อหรือการถอดความจากพระคัมภีร์ (A74681).

ข่าวประเสริฐ Readers Book 4

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ Readers Book 4 MP3 ในภาษา Dano: Dano) บันทึกเสียงหรือวีดีโอ เรื่องย่อหรือการถอดความจากพระคัมภีร์ (A74680).

ข่าวประเสริฐ Readers Book 4

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ Readers Book 4 MP3 ในภาษา Dano: Dano) บันทึกเสียงหรือวีดีโอ เรื่องย่อหรือการถอดความจากพระคัมภีร์ (C74680).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Dano - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Dano: Dano

Asaro
Dano
Upper Asaro

พื้นที่ใช้ภาษา Dano: Dano

Papua New Guinea

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Dano: Dano

มี 5 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Dano: Dano.

Aselo Group
Dano: Amaizuho
Dano: Bohena
Dano: Kongi
Dano: Lunube Mado

People Groups who speak Dano: Dano

Asaro;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Dano: Dano

ข้อมูลอื่นๆ: New Testament & portions.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ