ภาษา Misima-Panaeati

ชื่อภาษา: Misima-Panaeati
รหัสภาษา ISO: mpx
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 454
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

ตัวอย่างภาษา Misima-Panaeati

Misima-Panaeati - The Prodigal Son.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Misima-Panaeati

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Toabulilek Wali Pagan [The Believer's Behaviour]

(ดาวน์โหลด The Believer's Behaviour MP3 ในภาษา Misima-Panaeati) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (A62414).

Genesis 1 -11

(ดาวน์โหลด Genesis 1 -11 MP3 ในภาษา Misima-Panaeati) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A62961).

Genesis 37 -45

(ดาวน์โหลด Genesis 37 -45 MP3 ในภาษา Misima-Panaeati) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63016).

Wasa Waiwaisana [ข่าวประเสริฐ]

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Misima-Panaeati) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A22051).

Alolon Ge Pemili Ana Minamina [Marriage and Family Life]

(ดาวน์โหลด Marriage and Family Life MP3 ในภาษา Misima-Panaeati) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (A62413).

Readings from Epistles

(ดาวน์โหลด Readings from Epistles MP3 ในภาษา Misima-Panaeati) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A74862).

Lowaga Yut Ni Wonawona [เพลง, Lowaga Youth Singers]

(ดาวน์โหลด เพลง, Lowaga Youth Singers MP3 ในภาษา Misima-Panaeati) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (C80625).

Yawal Wasana [พระคำแห่งชีวิต]

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Misima-Panaeati) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A13460).

พระคำแห่งชีวิต (in Panaeate Group)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Misima-Panaeati) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C21821).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

The New Testament - Misima-Panaeyati - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Misima-Paneati - (PNG Scriptures)

ชื่ออื่นสำหรับ Misima-Panaeati

Misima
Misima-Paneati
Panaeati
Panaieti
Panayeti
Paneate
Paneyate

พื้นที่ใช้ภาษา Misima-Panaeati

Papua New Guinea

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Misima-Panaeati

People Groups who speak Misima-Panaeati

Misima-Paneati;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Misima-Panaeati

ข้อมูลอื่นๆ: SOME Understand DOBU, EDUCATED & YOUNG U ENGLISH

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ