ภาษา Kriol

ชื่อภาษา: Kriol
รหัสภาษา ISO: rop
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4531
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

ตัวอย่างภาษา Kriol

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kriol

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

1, 2, 3 Jon en Jud

(ดาวน์โหลด 1, 2, 3 Jon en Jud MP3 ในภาษา Kriol) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A80675).

Ekshun Songs [Action เพลง]

(ดาวน์โหลด Action เพลง MP3 ในภาษา Kriol) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A62631).

Bulurrum Jisas

(ดาวน์โหลด Bulurrum Jisas MP3 ในภาษา Kriol) ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์ (A80684).

Kaman Langa Jesus Yumob [Come to Jesus]

(ดาวน์โหลด Come to Jesus MP3 ในภาษา Kriol) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A62629).

Wen Wi Sabi Wi Garra Dai [Facing Death]

(ดาวน์โหลด Facing Death MP3 ในภาษา Kriol) ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์ (A80713).

Galeishans en Failiman

(ดาวน์โหลด Galeishans en Failiman MP3 ในภาษา Kriol) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A80674).

Jisas Garra Kambek Igin [Jesus Will Return]

(ดาวน์โหลด Jesus Will Return MP3 ในภาษา Kriol) ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์ (A80683).

John Nardoo & Noah

(ดาวน์โหลด John Nardoo & Noah MP3 ในภาษา Kriol) บันทึกเสียงหรือวีดีโอ เรื่องย่อหรือการถอดความจากพระคัมภีร์ (A74572).

Wi Jidan Mijamet Godwei [Living together God's way]

(ดาวน์โหลด Living together God's way MP3 ในภาษา Kriol) ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์ (A80714).

เริ่มต้นกับพระเจ้า

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Kriol) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74574).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Kriol) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74577).

ชัยชนะโดยพระเจ้า

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Kriol) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74579).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Kriol) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74581).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Kriol) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74580).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Kriol) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74578).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Kriol) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74576).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Kriol) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74573).

Mak tjepta 1-6 [Mark 01 - 6]

(ดาวน์โหลด Mark 01 - 6 MP3 ในภาษา Kriol) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63322).

Mak tjepta 7-12 [Mark 07 - 12]

(ดาวน์โหลด Mark 07 - 12 MP3 ในภาษา Kriol) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63323).

Mak tjepta 13-16 [Mark 13 - 16]

(ดาวน์โหลด Mark 13 - 16 MP3 ในภาษา Kriol) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63324).

Gibit Preis La God [Praise the Lord]

(ดาวน์โหลด Praise the Lord MP3 ในภาษา Kriol) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A80695).

Prodigal Son & Kapiolani

บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (C74582).

เพลง - Rodney Rivers

(ดาวน์โหลด เพลง - Rodney Rivers MP3 ในภาษา Kriol) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน Numbers in parenthesis after song titles are song numbers from Kriol Song Buk. (A74575).

Wen Mi Bradin [When I'm Afraid]

(ดาวน์โหลด When I'm Afraid MP3 ในภาษา Kriol) ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์ Message, scripture readings and songs. (A80712).

Wi Garra Weship

(ดาวน์โหลด Wi Garra Weship MP3 ในภาษา Kriol) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A62630).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Kriol ผสมบ้าง

A62620 เพลง Across Our Land ดาวน์โหลด เพลง Across Our Land MP3 ในภาษา Kriol (in English: Aboriginal)

A80682 Broken Pieces - No More! ดาวน์โหลด Broken Pieces - No More! MP3 ในภาษา Kriol (in English: Aboriginal)

A62628 Lord Hear Our อธิษฐาน ดาวน์โหลด Lord Hear Our อธิษฐาน MP3 ในภาษา Kriol (in English: Aboriginal)

A62621 Move around for Jesus ดาวน์โหลด Move around for Jesus MP3 ในภาษา Kriol (in English: Aboriginal)

A62499 Sing to the Lord ดาวน์โหลด Sing to the Lord MP3 ในภาษา Kriol (in English: Aboriginal)

A62624 We Are One 1 ดาวน์โหลด We Are One 1 MP3 ในภาษา Kriol (in English: Aboriginal)

A62625 We Are One 2 ดาวน์โหลด We Are One 2 MP3 ในภาษา Kriol (in English: Aboriginal)

A73330 เริ่มต้นกับพระเจ้า ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Kriol (in Yanyuwa)

ชื่ออื่นสำหรับ Kriol

Roper-Bamyili Creole
澳大利亚克里奥尔语
澳大利亞克裏奧爾語

พื้นที่ใช้ภาษา Kriol

Australia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Kriol

People Groups who speak Kriol

Aborigine Creole; Aborigine Creole, Northern; Gugu-Yimidjir;

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ