ภาษา Mixtec, Alacatlatzala: Guerrero Alto

ชื่อภาษา: Mixtec, Alacatlatzala: Guerrero Alto
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4382
รหัสสำเนียงของ ROD: 04382
ชื่อภาษา ISO: Alacatlatzala Mixtec [mim]

ตัวอย่างภาษา Mixtec, Alacatlatzala: Guerrero Alto

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mixtec, Alacatlatzala: Guerrero Alto

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Mixtec, Alacatlatzala: Guerrero Alto) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A23521).

พระคำแห่งชีวิต w/ SPANISH เพลง

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ SPANISH เพลง MP3 ในภาษา Mixtec, Alacatlatzala: Guerrero Alto) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A22860).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Mixtec, Alacatlatzala: Guerrero Alto ผสมบ้าง

A38329 Mixtec Diagnostic ดาวน์โหลด Mixtec Diagnostic MP3 ในภาษา Mixtec, Alacatlatzala: Guerrero Alto (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Mixteco, Alacatlatzala - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Mixteco Potoichan - (The Jesus Film Project)
Scripture resources - Mixtec, Alacatlatzala - (Scripture Earth)

ชื่ออื่นสำหรับ Mixtec, Alacatlatzala: Guerrero Alto

Alcozauca
Guerrero Alto
Mixteco, Alacatlatzala
Mixteco: Highland Guerrero

พื้นที่ใช้ภาษา Mixtec, Alacatlatzala: Guerrero Alto

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Mixtec, Alacatlatzala: Guerrero Alto

มี 7 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Mixtec, Alacatlatzala: Guerrero Alto.

Alacatlatzala Mixtec
Mixtec, Alacatlatzala: Atlamajalcingo
Mixtec, Alacatlatzala: Cahuatache
Mixtec, Alacatlatzala: Mixtecapa
Mixtec, Alacatlatzala: Plan de Guadalupe
Mixtec, Alacatlatzala: Potoichan
Mixtec, Alacatlatzala: Xonacatlan

ข้อมูลเกี่ยวกับ Mixtec, Alacatlatzala: Guerrero Alto

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Mixt.: Silacay., Spanish, M.:Metlatono, New Testament 2008?

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ