ภาษา Suruí

ชื่อภาษา: Suruí
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4371
ชื่อภาษา ISO: Suruí [sru]

ตัวอย่างภาษา Suruí

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Suruí

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Everybody Praise God

(ดาวน์โหลด Everybody Praise God MP3 ในภาษา Suruí) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A64105).

God เพลง 2

(ดาวน์โหลด God เพลง 2 MP3 ในภาษา Suruí) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A62942).

God เพลง 3

(ดาวน์โหลด God เพลง 3 MP3 ในภาษา Suruí) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A62943).

God เพลง 4

(ดาวน์โหลด God เพลง 4 MP3 ในภาษา Suruí) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A62944).

Palob Merewabe Ãh Danae Vol 1 [God เพลง by Ibjaraga Urpabem Surui]

(ดาวน์โหลด God เพลง by Ibjaraga Urpabem Surui MP3 ในภาษา Suruí) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A62941).

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Suruí) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A64108).

Palob émῖm sóeh xáguhd [เริ่มต้นกับพระเจ้า 1-11]

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า 1-11 MP3 ในภาษา Suruí) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65347).

Palob émῖm sóeh xáguhd [เริ่มต้นกับพระเจ้า 12-24]

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า 12-24 MP3 ในภาษา Suruí) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65348).

Igreja Apoena eéy pérewab e [Music for the Surui church in Apoena]

(ดาวน์โหลด Music for the Surui church in Apoena MP3 ในภาษา Suruí) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A65349).

New life in Jesus

(ดาวน์โหลด New life in Jesus MP3 ในภาษา Suruí) คำพยานคริสเตียนสำหรับใช้ประกาศกับผู้ที่ยังไม่เชื่อ และเพื่อให้กำลังใจกับคริสเตียน (A64107).

เพลง

(ดาวน์โหลด เพลง MP3 ในภาษา Suruí) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A38268).

Palob Merewabe Ah Dana E [เพลง 1]

(ดาวน์โหลด เพลง 1 MP3 ในภาษา Suruí) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A37994).

Palob Ataxor Ewabe [เพลง 2]

(ดาวน์โหลด เพลง 2 MP3 ในภาษา Suruí) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A37997).

เพลง and Testimonies 1

(ดาวน์โหลด เพลง and Testimonies 1 MP3 ในภาษา Suruí) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A38224).

Testimonies and เพลง 2

(ดาวน์โหลด Testimonies and เพลง 2 MP3 ในภาษา Suruí) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A38225).

Testimonies and เพลง 3

(ดาวน์โหลด Testimonies and เพลง 3 MP3 ในภาษา Suruí) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A38226).

Igreja Apoena Meirelles eéy ya Meremãhme [Testimonies of the Apoena Surui Church 1]

(ดาวน์โหลด Testimonies of the Apoena Surui Church 1 MP3 ในภาษา Suruí) คำพยานคริสเตียนสำหรับใช้ประกาศกับผู้ที่ยังไม่เชื่อ และเพื่อให้กำลังใจกับคริสเตียน (A65350).

Igreja Apoena Meirelles eéy ya Meremãhme [Testimonies of the Apoena Surui Church 2]

(ดาวน์โหลด Testimonies of the Apoena Surui Church 2 MP3 ในภาษา Suruí) คำพยานคริสเตียนสำหรับใช้ประกาศกับผู้ที่ยังไม่เชื่อ และเพื่อให้กำลังใจกับคริสเตียน (A65351).

Testemunho de Renato Labiway Surui [คำพยาน of Renato Labiway Surui]

(ดาวน์โหลด คำพยาน of Renato Labiway Surui MP3 ในภาษา Suruí) คำพยานคริสเตียนสำหรับใช้ประกาศกับผู้ที่ยังไม่เชื่อ และเพื่อให้กำลังใจกับคริสเตียน (A62940).

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Suruí) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C23370).

Worship Church Surui

(ดาวน์โหลด Worship Church Surui MP3 ในภาษา Suruí) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A64106).

ชื่ออื่นสำหรับ Suruí

Paiter
Paíter
Rondonia
Surui de Rondonia
Suruí de Rondônia
Surui do Jiparana
Suruí do Jiparaná
Surui-Monde
Surui: Rondonia

พื้นที่ใช้ภาษา Suruí

Brazil

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Suruí

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Suruí.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Suruí

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Portuguese, S.: Cin. Lar., S.: Zoro.; Farm/Coffee.

จำนวนประชากร: 1,200

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 40

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ