ภาษา English: PNG Coastal

ชื่อภาษา: English: PNG Coastal
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4298
รหัสสำเนียงของ ROD: 04298
ชื่อภาษา ISO: ภาษาอังกฤษ [eng]

ตัวอย่างภาษา English: PNG Coastal

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา English: PNG Coastal

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา English: PNG Coastal) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A21021).

Praise and Worship เพลง

(ดาวน์โหลด Praise and Worship เพลง MP3 ในภาษา English: PNG Coastal) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A60052).

Praise เพลง

(ดาวน์โหลด Praise เพลง MP3 ในภาษา English: PNG Coastal) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A60014).

Praise & Worship เพลง

(ดาวน์โหลด Praise & Worship เพลง MP3 ในภาษา English: PNG Coastal) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A60049).

เพลง, Milne Bay Proclaimers

(ดาวน์โหลด เพลง, Milne Bay Proclaimers MP3 ในภาษา English: PNG Coastal) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (C80623).

เพลง, Yesu Singers of Milne Bay

(ดาวน์โหลด เพลง, Yesu Singers of Milne Bay MP3 ในภาษา English: PNG Coastal) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (C80624).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา English: PNG Coastal ผสมบ้าง

A63012 เพลง ดาวน์โหลด เพลง MP3 ในภาษา English: PNG Coastal (in Iduna: Central Vivigani)

C20681 ข่าวประเสริฐ ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา English: PNG Coastal (in Minavega)

A75276 ข่าวประเสริฐ & พระคำแห่งชีวิต ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ & พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา English: PNG Coastal (in Nama: Papua New Guinea)

A63596 เพลง ดาวน์โหลด เพลง MP3 ในภาษา English: PNG Coastal (in Tok Pisin)

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - English - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - English, Native North American - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - English - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ English: PNG Coastal

English: Papua New Guinea
PNG Coastal

พื้นที่ใช้ภาษา English: PNG Coastal

Papua New Guinea

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา English: PNG Coastal

มี 64 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา English: PNG Coastal.

Bay Islands Creole English
Canadian-Alaskan Indian English
Cayman Islands English
English: Aboriginal
English: Africa
English: American Indian
English: Aruba English
English: Asian
English: Australia
English: Belfast
English: Bermudan English
English: Birmingham
English: Bolton Lancashire
English: British
English: Canada
English: Central Cumberland
English: Cockney
English: Cornwall
English: Craven Yorkshire
English: Cumberland
English: Devonshire
English: Dominican English
English: Dorset
English: Durham
English: East Africa
English: East Anglia
English: East Devonshire
English: Edinburgh
English: Eire
English: Geordie
English: Grenada
English: India
English: Lowland Scottish
English: Neo-nyungar
English: Newcastle Northumberland
English: Newfoundland English
English: Nigeria
English: Norfolk
English: Northern Ireland
English: North Hiberno English
English: North Lancashire
English: Northumberland
English: North Wiltshire
English: North Yorkshire
English: Philippines
English: Radcliffe Lancashire
English: Scouse
English: Sheffield Yorkshire
English: Somerset
English: South Africa
English: South Hiberno English
English: South Wales
English: St. Lucian English
English: Sussex
English: Tyneside Northumberland
English: USA
English, USA: Midwestern African-American
English: West Country
English: Westmorland
English: West Yorkshire
English: Yanito
Liberian Standard English
Samana English
Virgin Islands Creole English: St. Barth Creole En

ข้อมูลเกี่ยวกับ English: PNG Coastal

จำนวนประชากร: 150,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ